Vol 4, No 1 (2007)

Table of Contents

Logistics

Wybrane aspekty logistyki wojskowej w misjach pokojowych PDF
Andrzej Bujak
Niektoré aspekty dopravnej logistiky ozbrojených síl Slovenskej Republiky PDF
Zdeněk Dvořák, Miroslav Tomek
Počítačová podpora krizového řízení v železniční dopravě PDF
Věroslav Kaplan, Radovan Soušek
Zabezpieczenie logistyczne wojsk w operacjach prowadzonych poza obszarem kraju PDF
Zdzisław Kurasiński
Problematyka niezawodności procesów logistycznych. Proces magazynowania PDF
Tomasz Nowakowski
Logistická podpora ozbrojených síl Slovenskej Republiky PDF
Miloslav Seidl
Organizacja logistyki w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej PDF
Aleksander Szlachta
Aspekty przygotowania, działalności oraz zaopatrywania polskich kontyngentów wojskowych PDF
Michał Szymański

Transport

Preparation for solution of crisis situations in railway transport in Czech Republic PDF
Zdeněk Dvořák, Radovan Soušek, Jan Englich
Organizacja transportu realizowana w misji wojskowej na przykładzie IV zmiany Polskiego kontyngentu wojskowego w Iraku PDF
Paweł Gadomski
Místo katedry ženijních technologií v ženijním vojsku v AČR PDF
Věroslav Kaplan, Radovan Soušek
Bezpieczeństwo w transporcie towarów niebezpiecznych klasy 1 i 3 oraz rola doradcy do spraw bezpieczeństwa PDF
Kazimierz Szwej
Mosty kamienne na kolei Dolnośląsko-Marchijskiej PDF
Jan Biliszczuk, Leszek Budych, Józef Rabiega
Wybrane aspekty transportu intermodalnego PDF
Andrzej Bujak
Zmiany aktywności gospodarczej w III paneuropejskim korytarzu transportowym PDF
Andrzej Raczyk


ISSN: 1734-2015