Wybrane aspekty transportu intermodalnego

Andrzej Bujak

Abstract


In the article the Author presents the concept of intermodal transport on the background of the concepts of multimodal and combined transport. Through describing advantages and disadvantages of this transport mode some situations was pointed out when the use of intermodal transport is optimal from different points of view. The Author presents also the level and opportunities of intermodal transport's development in Poland.

Keywords


intermodal transport's development in Poland; intermodal transport

Full Text:

PDF

References


Dyrektywy Unii Europejskiej 92/106/EEC z 7 grudnia 1992 roku.

Skolasiński L., Transport intermodalny w Europie oraz w Polsce, “Przegląd Komunikacyjny”, (2006)/4, pp. 3-15.

Mindur L., Wronka J., Transport kombinowany/intermodalny w Polsce, “Przegląd Komunikacyjny”, (2005)/12, pp. 65-71.

Mindur L., Wspieranie transportu intermodalnego w wybranych państwach i wnioski dla Polski, “Przegląd Komunikacyjny”, (2004)/9, pp. 16-23.

Sikorski P., Zembrzycki T., Spedycja w praktyce, wyd. 2 rozszerzone, Polskie Wydawnictwo Transportowe, Warszawa 2006.

Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym- Dz. U. Nr 125 poz. 1371 z późniejszymi zmianami.

Wronka J. et al., Program rozwoju transportu intermodalnego w Polsce do 2015 r., OBET, Warszawa–Szczecin 2001.

Współczesne technologie transportowe, pod red. Mindur L., wyd. 2 poszerzone, Instytut Technologii i Eksploatacji, Radom 2002.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.