Logistics Problems of Designing a Route for Public Rail Transport in the Psie Pole District in Wroclaw

Andrzej Surowiecki, Grzegorz Antoniszyn, Michał Zieliński, Rafał Gajewski

Abstract


The text discusses current problems of the public rail transport in the Wroclaw agglomeration, as well as the opportunities for its extension and future plans of the Wroclaw Municipality in that respect

Keywords


public rail transport, tramway route, trackage construction

Full Text:

PDF

References


Gajewski R., Koncepcja programowo-przestrzenna połączenia komunikacją tramwajową osiedla Psie Pole z centrum Wrocławia, master thesis, u. l. A. Surowiecki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut

Budownictwa, Wrocław 2012.

Id-3 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Warszawa 2009.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Politechnika Gdańska, Katedra Inżynierii Drogowej, Gdańsk-Warszawa, 11.03.2013.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Politechnika Wrocławska, Katedra Dróg i Lotnisk, Wrocław-Warszawa, 25.10.2013.

Poradnik wzmocnienia podłoża gruntowego dróg kolejowych, ed. by

Biedrowski Z., Oficyna Wydawnicza Politechniki Poznańskiej, Poznań 1986.

Surowiecki A., Kozłowski W., Propozycja połączenia transportem szynowym Portu Lotniczego Wrocław z centrum miasta, "Przegląd

Komunikacyjny", 66 (2011)/3-4, pp. 50-53.

Surowiecki A., Kozłowski W., Koncepcja rozbudowy trasy tramwajowej we Wrocławiu Biskupinie, "Przegląd Komunikacyjny", 66 (2011)/9-10, pp. 112-115.

Surowiecki A., Zagadnienia techniki transportu szynowego. Prędkość ruchu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki, Wrocław 2012.

Surowiecki A., Modernizacja konstrukcji dróg szynowych. Badania modelowe i eksploatacyjne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk

Lądowych im. Tadeusza Kościuszki, Wrocław 2012.

Surowiecki A., Współczesne nawierzchnie dróg szynowych. Wykład multimedialny, Dolnośląski Festiwal Nauki, Wrocław, wrzesień

Towpik K., Infrastruktura drogi kolejowej. Obciążenia i trwałość nawierzchni, Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji. Państwowy

Instytut Badawczy w Radomiu, Warszawa-Radom 2006.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.