Differences in Value of Entrepreneurship Index in Rural Areas of the Lower Silesia Province

Izabela Klepacka-Dunajko, Halina Kałuża, Damian Dunajko

Abstract


The article presents results of research on the relationship between the rate of entrepreneurship of rural and urban-rural province of Lower Silesia and the distance from the economic centres, as well as expenditures of counties on public roads.
It is assumed that the main economic centres are the county towns of the Lower Silesia Voivodship. Entrepreneurial activity rate was defined as the number of business entities registered in the REGON system per 10,000 population of working age. Distance of rural communities from economic centres were expressed as the shortest road distances. The research shows that there is no statistically significant relationship between the ratio value of entrepreneurship in the municipality and its distance from the economic centre, but it exists between the average rate of entrepreneurship of the districts and their expenditure on public roads.

Keywords


rural areas, entrepreneurship, distance, entrepreneurship rates, spatial layout, Lower Silesian Voivodship

Full Text:

PDF

References


Local data bank: www.stat.gov.pl

Iwańska M., Bieńkowska W., Zróżnicowanie wartości wskaźnika przedsiębiorczości w gminach wiejskich województwa mazowieckiego w układzie przestrzennym, "Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia", 9 (2010)/3, pp. 119-127.

Makarski S., Przedsiębiorczość w agrobiznesie, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2000.

Oktaba W., Elementy statystyki matematycznej o metodyka doświadczalnictwa, Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Lublin 1980.

Pałasz L., Aktywność samorządów gmin w rozwoju obszarów wiejskich, [in:] Materiały VI Kongresu SERiA, Pt. 1, Rzeszów 1999, pp. 483-490.

www.mapa.pf.pl

www.administracja.mac.gov.pl

Sznajder M., Przezbórska L., Agroturystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.

Sztucki T., Nowe wymagania w zarządzaniu przedsiębiorstwem, "Handel Wewnętrzny", (1994)/1.

Zalewski J., Korf T., Lisowiec G., Raport Regionalny Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 2011.

Żmija J., Przedsiębiorczość w agrobiznesie a rozwój obszarów wiejskich w Regionie Małopolski, Wydawnictwo Czuwajmy, Kraków 1999.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.