Factors Determining the Selection of a Logistic Operator

Anna Wiktorowska-Jasik

Abstract


The aim of the article is to present and analyze major groups of factors that are considered by companies when selecting a logistic operator, and to demonstrate how a given factor influences the quality of performed tasks. It systemises factors and analyses more closely those which are currently of biggest importance in the process of time and costs optimization in logistic processes from the point of view of both a logistic operator and a customer. It shows also some solutions which may be helpful when selecting external Contractor for services

Keywords


logistic operator, logistic services, outsourcing, management systems

Full Text:

PDF

References


Baker P., The Role of inventory and warehousing, "The International Journal of Logistics Management”, 18 (2007).

Brdulak H., Rynek usług logistycznych w Polsce. Special Report, Date Group, Warszawa 2006.

Ciesielski M., Rynek usług logistycznych, Difin, Warszawa 2005.

Fechner I., Szyszka G. (edd.), Logistyka w Polsce. Raport 2011, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2012.

Fechner I., Zarządzanie łańcuchem dostaw, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2007.

Helman I., Model realizacji zamówienia z wykorzystaniem systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", (2013)/1, pp. 18-25.

ICC Guide to Responsible Sourcing, Integrating Social and Environmental Considerations into the Supply Chain, ICC Commission on Business in Society, 2008.

Jeszka A., Sektor usług logistycznych, Difin, Warszawa 2013.

Kasperek M., Operating model of a 4PL provider, "Journal of Economics & Management", (2013)/12, pp. 23-44.

Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak S., Logistyka, Biblioteka Logistyka, Poznań 2009.

Koźlak A., Innowacyjne modele biznesowe w prowadzeniu działalności logistycznej, "Logistyka", (2009)/3, CD.

Kostecka A., Operator Logistyczny Roku 2013 - http:log24.pl//news//2013/12/19.

Kowalczyk K., Outsourcing logistyczny - za i przeciw, "Infrastruktura Transportu", (2011)/01.

Krawczyk S., Logistyka, Difin, Warszawa 2011.

Rudnicka A., Odpowiedzialność społeczna w globalnych łańcuchach dostaw na przykładzie certyfikacji Fairtrade, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 258 (2011)2, pp. 163-172.

Sawicki P., Wielokryterialny wybór operatora usług logistycznych, "Logistyka", (2001)/4, pp. 59-66.

Skowronek Cz., Logistyka w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.

Wojciechowski A., Rynek uslug logistycznych w Polsce - analiza, perspektywy rozwoju, "Logistyka", (2012)/4, CD.

Zając P., Elektroniczna wymiana danych w systemach logistycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2012.

Złoch M., Kaliński J., Logistycy są odpowiedzialni, "Logistyka a jakość", (2011).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.