Consequences of technical and operational regulations in the road transport

Agnieszka Guranowska - Merkisz

Abstract


The author of the article is analyzing the results of technical and operational regulations in the road transport. The author also contains analysis of productivity of a "new" and "old" stock, and also of connections between frequency of regulations and a cycle of life of means of transport. The author later indicates various shaping of productivity of goods stock in various countries. The legal regulations are an indispensable element of transport system functioning. It can have both good and bad consequences for the transport companies. Independently of a negative character of some regulations, the introduced requirements do not influence the decreasing of the significance of the road transport in the economy.

Keywords


technical regulations; road transport

Full Text:

PDF

References


Bentkowska K., Kordel. Z., Liberalizacja jako instrument kreowania nowych szans transportu w Europie, [in:] Liberadzki B., Janiak T. (red.), Liberalizacja i deregulacja transportu w Unii Europejskiej, Biblioteka Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2007.

Allen J. B., Liberadzki B., Przyczyny deregulacji transportu w Stanach Zjednoczonych, “Zeszyt OBET”, (1988)/1.

Burnewicz J., Sektor samochodowy Unii Europejskiej, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2005.

Menes E., Waśkiewicz J., Zrównoważony rozwój ciężarowego transportu samochodowego w Polsce, Zadanie badawcze nr 3: Prognoza liczebności parku ciężarowego i jego struktury według kategorii i wieku, Projekt Badawczy nr 4 t12C 037 28, Warszawa 2006.

Waśkiewicz J., Pojazdy w transporcie drogowym w Polsce w 2005 r. oraz ich średnie roczne przebiegi w aspekcie emisji zanieczyszczeń z silników spalinowych, Część I: Szacunki struktury parku według wyspecyfikowanych kategorii, praca ITS nr 6607, Warszawa 2006.

Waśkiewicz J., Zakrzewski B., Krysiuk C., Pojazdy w transporcie drogowym w Polsce w 2005 r. oraz ich średnie roczne przebiegi w aspekcie emisji zanieczyszczeń z silników spalinowych, Część II: Szacunki średnich rocznych przebiegów parku samochodowego wg wyspecyfikowanych kategorii, Praca ITS nr 6607/zbe, Warszawa 2006.

Waśkiewicz J., Menes E., Doskonalenie metodyki i badania średnich jednostkowych kosztów w przedsiębiorstwach ciężarowego transportu samochodowego, Praca ITS nr 6702/zbe, Warszawa 2007.

Worldwide emissions standards, passenger Cars & light duty trucks, heavy duty & off-road Vehicles, Delphi 2007.

EU-25 energy and transport outlook to 2030 european by Ertrac.

Główny Urząd Statystyczny, Transport – wyniki działalności w 2006 r., tabl. 37 (70).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.