Forming spare parts distribution system with LINGO application

Marianna Jacyna, Jolanta Żak

Abstract


Article presents formal way of describing characteristics of transportation networks and distributional centres. An approach to forming structure of regional distribution systems basing on determining necessary number and types of distributional centres for given transportation tasks is presented. In order to solve the problem the optimization task adequate to considered situation was built and computed with usage of LINGO9.0.

Keywords


transport; spare parts distribution; optimization task; modeling

Full Text:

PDF

References


Jacyna M., Distribution Warehouses and Realization of Logistic Processes in Supply Chains, “Archives of Transport”, 20 (2008)/3, pp. 5-20.

Jacyna M., Zagadnienia kształtowania sieci transportowej w obszarze współdziałania transportu kolejowego i samochodowego, “Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport”, 35 (1996), pp. 25-47.

Fijałkowski, Transport wewnętrzny w systemach logistycznych. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003.

Dolugi A., Soldek J. Zaikin O., Supply chain optimization, Springer Science & Business Media, Boston 2005.

Pfohl. H.Ch., Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania, Biblioteka Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 1998.

Mattson S. A., Embracing Change. Management strategies in the e-economy area, Almqvist & Wiksell Intl., Varsta 2000.

Korzan B., Elementy teorii grafów i sieci. Metody i zastosowania, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1978.

Żak J., Modelowanie usług transportowych w obszarze działania centrum logistyczno-dystrybucyjnego, “Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport”, 64 (2008), pp. 177-184.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.