Some aspects of the increase of safety and health protection in the companies producing elements for the car producers

Miroslav Tomek

Abstract


The paper deals with some aspects of security management and health protection during work in conditions of the enterprises manufacturing components for automobile producers. It emphasizes the importance of security management system and health protection and their comprehensive contributions.

Keywords


safety and health protection; security management

Full Text:

PDF

References


Málek Z., Čujan Z., Logistika v teorii a praxi, [in:] Zborník 11. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou (LOGVD 2008). Dopravná logistika a krízové situácie, Žilinská univerzita v Žiline, Žilina 2008.

Seidl M., Východiská bezpečnosti a ochrany zdravia pri riešení krízových situácií v dopravnej infraštruktúre, [in:] Zborník z vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou (LOGVD 2006), Žilinská univerzita v Žiline, Žilina 2006, pp. 241-247.

Encyklopédia BOZP [on-line]: http://www.sspr.gov.sk/texty/File/pdf/2005/Kordosova/2005/encyklopedia/pdf


Refbacks

  • There are currently no refbacks.