LOGISTIC ORGANIZATION PERSONNEL - GENERAL ISSUES

Marcin Pawęska

Abstract


The article contains a presentation of the results of analyses of studies relating to investing in the personnel of modern organizations. Conclusions from these analyses were related to the need to improve competences by the personnel of logistics companies. The conditions of their functioning and the resulting need to improve or acquire new knowledge and qualifications by employees were emphasized. The role of managers in the process of influencing personnel was highlighted, mainly in the context of creating work teams and striving for their high efficiency.


Keywords


manager, logistics, management, competencies, personnel

Full Text:

PDF

References


Alewson M., Understanding Organisational Culture, Sage, London 2013.

Apker J., Communication in Health Organisations, Polity, Cambridge 2012.

Baruch Y., Transforming careers: from linear to multidirectional careers path, „Career Development International”, 9(1) (2004).

Bates J., Parkinson J. R., Business Economics, Basil Blackwell Publisher, Oxford 1982.

Bertalanffy L., Ogólna teoria systemów, Warszawa 1984.

Borkowski J. and others, Ludzie w organizacji, Warszawa 1999.

Boyatzis, R. E., The competent manager. The model for effective performance, John Wiley & Sons Inc., New York 1982.

Christensen C. M., The Past and Future of Competitive Advantage, MIT Sloan Management Review, 42(2) (2001).

Church M., Organizing Simply for Complexity: Beyond Metaphor Towards Theory, „Long Range Planning", 32(4) (1999).

Cushman D. P., King S. S., Communication and high speed management, State University of New York Press, New York 1999.

Delamare le Deist F., Winterton J., What is competence?, “Human Resource Development International”, 1 (2005).

Drucker P. F., Praktyka zarządzania, PWE, Warszawa 1998.

Drucker P. F., Zarządzanie w czasach burzliwych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1995.

Evans Ch., Zarzadzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2005.

Fielding M., Effective communication in organisations, Juta & Co, Lansdowne 2006.

Gospodarek T., Zarządzanie dla racjonalnego menedżera, Difin, Warszawa 2014.

Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 1997.

Jabłoński M., Koncepcje i modele kompetencji pracowniczych, CeDeWu, Warszawa 2011.

Kotter John P., Zarządzanie to nie przywództwo, Harvard Business Review, 2017.

Kuc B. R., Żemigała M., Menedżer nowych czasów. Najlepsze metody i narzędzia zarządzania, Onepress, Gliwice 2016.

Kuc. B. R., Zarządzanie doskonałe, Wyd. Oskar-Master of Biznes, Warszawa 2009.

Lundy O., Cowling A., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.

Louart P., Kierowanie personelem w przedsiębiorstwie, Wyd. Poltext, Warszawa 1995.

Meredith Belbin R., Twoja rola w zespole, Gdańsk 2008.

Morris R., Seeman M., The Problem of Leadership: An Inter-Disciplinary Approach, "American Journal of Sociology", 56(2) (1951).

Pees R. C., Shoop G. H., Ziegenfuss J. T., Organisational consciousness, “Journal of Health Organization and Management”, 23(5) (2009).

Penc J., Menedżerowie i organizacje jutra, Wyd. WSPol, Szczytno 2014.

Przemysł 4.0, czyli czwarta rewolucja przemysłowa, Radmot,

https://radmot.com/pl/blog/przemysl-4-0?utm_term=&utm_campaign=%5BDYN+-+dicovery+blog%5D&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=3663507192&hsa_cam=18875400872&hsa_grp=143573549019&hsa_ad=634205059901&hsa_src=g&hsa_tgt=dsa-39587879683&hsa_kw=&hsa_mt=&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=CjwKCAiAleOeBhBdEiwAfgmXfwdN7BfbmYgwzTOtyOY__0DlzCqSypbgT_0WmgfQUSKBeqkr4AaN9hoCQtkQAvD_BwE [access: 31.01.2023].

Rogers J., Whittleworth K., Gilbert A., Menedżer jako coach. Nowoczesny styl zarządzania, Gdańsk 2015.

Sajkiewicz A., Kompetencje menedżerów w organizacji uczącej się, Difin, Warszawa 2008.

Ścibiorek Z., Kierownik w przedsiębiorstwie, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2000.

Ścibiorek Z., Inwestowanie w personel, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006.

Ścibiorek Z., Decydowanie podstawową funkcją zarządzania, Toruń 2021.

Tangström E., Jungen B., Ekologia człowieka – pole działania i metody, „Problemy”, 7 (1987).

Thierry D. T., Sauret Ch., Monod N., Zatrudnienie i kompetencje w przedsiębiorstwie w procesach zmian, Poltext, Warszawa 1994.

Wood J. T., Interpersonal Communication: Everyday Encounters, Cengage Learning, Boston 2009.

Winterton J., Competence across Europe: highest common factor or lowest common denominator?, “Journal of European Industrial Training”, 33 (8/9) (2009).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.