Certain Conditions of the Motivation Process

Dariusz Stachelek

Abstract


The article discusses the topic of the motivation process, which appears to be important and complex from the point of view of the organization. No one today needs to be convinced about the extremely important mechanism of shaping interpersonal relations in a company by motivating. The importance of motivation is analysed at the level of both business entities and public organizations. In addition to imposing demands on the employee and issuing instructions, there are various, more or less visible ways of influencing the employee, which are aimed at increasing the efficiency of his work. There are no universal rules for building incentive systems that would work in every situation. So, what motivates you to perform your duties diligently? The prospect of receiving a reward or promotion, or maybe the spectre of punishment?


Keywords


motivation, motivating, organization, team, management, organization, manager

Full Text:

PDF

References


Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków 2005.

Bednarski A., Zarys teorii organizacji i zarzadzania, Toruń 2001.

Bogdanienko J., Zarys koncepcji, metod i problemów zarządzania, Toruń 2005.

Drucker P.F., Menedżer skuteczny, Kraków 1994.

Drucker P.F., Praktyka zarządzania, Kraków 1994.

Encyklopedia popularna PWN, Warszawa 1999.

Hryszkiewicz D., Bryj J., Zarządzanie w sektorze publicznym, Szczytno 2016.

Kieżun W., Sprawne zarządzanie organizacją, Warszawa 1997.

Koźmiński A. K., Piotrowski W., Zarządzanie teoria i praktyka, Warszawa 2000.

Kuc B. R., Moczydłowska J. M., Zachowania organizacyjne, Warszawa 2009.

Markowska K., Cztery słowa będą kluczem do zmotywowania pracownika w 2022 roku. Nie ma tu "pieniędzy", Portal PlusHR, https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/cztery-slowa-beda-kluczem-do-zmotywowania-pracownika-w-2022-roku-nie-ma-tu-pieniedzy,86765.html access: [20.11.2022].

Moczydłowska J. M., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a

motywowanie pracowników, Warszawa 2008.

Moczydłowska J., Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Warszawa 2010.

Motywacja do pracy – 10 czynników, które motywują pracowników, HRK Kestria, https://hrk.pl/pl/baza-wiedzy/artykuly-eksperckie/motywacja-do-pracy-10-czynnikow-ktore-motywuja-pracownikow access: [20.11.2022].

Motywowanie pracowników, Encyklopedia zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/Motywowanie_pracownik%C3%B3w access: [03.12.2022].

Penc J., Decyzje w zarządzaniu, Warszawa 2000.

Penc J., Kreatywne kierowanie organizacja i kierownik jutra rozwiązywanie problemów kadrowych, Warszawa 2000.

Penc J., Kreowanie zachowań w organizacji konflikty i stresy pracownicze zmiany i rozwój organizacji, Warszawa 2001.

Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa 2007.

Ratyński W., Podstawy teoretyczne zarządzania i metod pracy kierowniczej, Olecko 2002.

Reykowski J., Teorie motywacji a zarządzanie, Warszawa 1979.

Roth G., Kurtyka M., Zarządzanie zmianą. Od strategii do działania, Warszawa 2008.

Schulz von Thun F., Ruppel J., Stratmann R., Sztuka zarządzania, Kraków 2004.

Stevenson N., Motywowanie pracowników, Warszawa 2002.

Stewart D. M., Praktyka kierowania, Warszawa 1996.

Stoner J. A. F., Wankel Ch., Kierowanie, Warszawa 1997.

Styś A., Łobos K., Współczesne problemy zarządzania i marketingu, Warszawa 2016.

Szlendak J. K., Obolewicz J., Podstawy zarządzania i zachowań organizacyjnych, Olecko 2005.

Szymańska K., Kompendium metod i technik zarządzania, Łódź 2019.

Ścibiorek Z., Decydowanie podstawową funkcją zarządzania, Toruń 2021.

Ścibiorek Z., Motywowanie w organizacjach publicznych, Szczytno 2014.

Ścibiorek Z., Personel w organizacjach zhierarchizowanych, Szczytno 2012.

Ścibiorek Z., Uwarunkowania procesu decyzyjnego w niemilitarnych zdarzeniach nadzwyczajnych, Warszawa 2018.

Zimbardo P. G., Psychologia i życie, Warszawa 2006.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.