Crisis communication during the Covid-19 pandemic

Piotr Szczepański, Tomasz Kanik

Abstract


Crisis communication is an important element in the fight against the Covid-19 pandemic. It allows for efficient exchange of information between the government and society. The crisis situation caused by Sars-CoV-2 has a negative impact on human life and health as well as on the information environment. Institutions and specially appointed teams responsible for providing information are obliged to provide reliable information based on expert knowledge. A dangerous phenomenon is disinformation, which, combined with the pandemic, may cause an increase in the crisis situation and the risks associated with it. Crisis communication based on principles and goals will lead to overcoming the effect of panic, fear and ignorance among the public.

The aim of the article is to present the methods of crisis communication during the Covid-19 pandemic.

In order to draw conclusions about the researched problem, the method of analysis of sources conducted with the technique of desk research secondary data analysis was used. Existing materials, including developed reports and summaries, were analysed.


Full Text:

PDF

References


Czajkowska M., Kultura zaufania w organizacji. Istota - potrzeba – kształtowanie, “Annales: Etyka w życiu gospodarczym”, 11 (2008)/1, pp. 311-319.

Danielewicz M., Determinanty skutecznej komunikacji kryzysowej, „Prace i Studia Geograficzne”, 55 (2014), pp. 9-17.

Dayton B. W., Management, International Encyclopedia of Peace, Oxford University Press, Oxford 2009.

Kochan M., Komunikacja kryzysowa jako czynnik rozwoju kryzysu, „Kultura – Media – Teologia”, 39 (2019), pp. 8-31.

Kopaliński T., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1968.

Majkowska A., Komunikowanie w sytuacjach kryzysowych, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa 2018.

Marczewski P., Epidemia nieufności. Zaufanie społeczne w czasie kryzysu zdrowotnego, Forum Idei Fundacji im. Stefana Batorego, Warszawa 2020.

Mishra A. K., Organizational responses to crisis: the centrality of trust, [in:] Kramer, Roderick M., Tyler T. (eds.), Trust In Organizations, Sage Publishing, Newbury Park 1996.

Olejnik T., Zarządzanie kryzysowe a komunikacja, czyli jak i kiedy informować ludzi?, “Security, Economy & Law”, 16 (2017)/1, pp. 37-46.

Podręczny słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.

Popiołek M., Sroka K., Bańka filtrująca i świadomość mechanizmów jej funkcjonowania wśród młodzieży – wyniki badania przeprowadzonego wśród gimnazjalistów, “Zarządzanie Mediami”, 7 (2019)/3, pp. 159-171.

Prorok M., Podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych. Część I: podstawy teoretyczne, “Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, (2015)/3, pp. 59-70.

Szczepański P., Pacer M., Impact of the Covid-19 Pandemic on Education-A Case from a Military Academy, [in:] Research and Innovation Forum 2021. Managing Continuity, Innovation, and Change in the Post-Covid World: Technology, Politics and Society, ed. by Visvizi A., Troisi O., Saeedi K., Axel Springer, Cham 2021, pp. 179-192.

Szpunar M., Czym są nowe media - próba konceptualizacji, “Studia Medioznawcze”, 35 (2008)/4, pp. 31-40.

Trzęsimiech J., Public relations w sytuacjach kryzysowych w Policji. Perspektywy badawcze, [in:] Komunikacja w sytuacjach kryzysowych, ed. by Stawnicka J., Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice 2010, pp. 69-79.

Wróblewski D., Komunikacja kryzysowa – wybrane aspekty komunikacji z mass mediami, „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza”, (2007)/1, pp. 115-134.

Zuboff Sh., Surveillance capitalism and the challenge of collective action, “New Labour Forum”, vol. 28 (2019)/1, pp. 11-29.

Alert Media Communication, Kryzysometr 2020. Komunikacja w czasach zarazy: https://alertmedia.pl/wp-content/uploads/2020/06/Kryzysometr-%E2%80%93-komunikacja-w-czasach-zarazy-%E2%80%93-raport-z-badania_full.pdf [Access on: 07.05.2022].

Bujak E., Koronawirus a zarządzanie kryzysowe w sieci: https://ewabujak.com/koronawirus-a-zarzadzanie-kryzysowe-w-sieci/ [Access on: 12.05.2022].

Crisis communication tips, experiences and guidelines from the COVID-19 response: https://www.4cstrategies.com/news/covid19-crisis-communication/ [Access on: 05.05.2022].

Komunikacja kryzysowa w Internecie w dobie pandemii Covid-19: https://maxroy.agency/blog/prawdziwy-viral-czyli-internetowa-komunikacja-kryzysowa-w-dobie-pandemii-covid-19/ [Access on: 10.05.2022].

Krótki przewodnik po fake newsach o koronawirusie, https://www.cyberdefence24.pl/krotki-przewodnik-po-aktualnych-fake-newsach-o-koronawirusie [Access on: 12.05.2022].

Pichai S., Coronavirus: How we’re helping: https://blog.google/inside-google/company-announcements/coronavirus-covid19-response/ [Access on: 12.05.2022].

Walka z dezinformacją: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/fighting-disinformation_pl [Access on: 10.05.2022].

Windon S., Stollar M., Strategies to build trust for better crisis communication: https://extension.psu.edu/strategies-to-build-trust-for-better-crisis-communication [Access on: 08.05.2022].


Refbacks

  • There are currently no refbacks.