Supports Used in Makeshift Reconstruction of Railway Bridges

Zenon Zamiar, Andrzej Surowiecki

Abstract


The topic of the article concerns supports (abutments and pillars) used in makeshift reconstruction of railway bridges. The causes determining difficulties in the construction of supports for makeshift bridges are listed. The following supports are discussed in terms of construction and assembly technology: wooden supports (from the so-called cages, piles, frame and frame-pile, flat and flat and frame as well as wooden splines), steel (pile, frame), as well as concrete and reinforced concrete. Attention was drawn to the necessity of making attempts to use the remaining supports, or fragments of permanent supports to the greatest possible extent.

Keywords


railway bridges, bridge supports, makeshift reconstruction

Full Text:

PDF

References


Białobrzeski T., Mosty składane, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1978.

Bień J., Uszkodzenia i diagnostyka obiektów mostowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2010.

Cholewo J., Sznurowski M., Mosty kolejowe i fundamentowanie, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 1970.

Hydzik J., Mosty kolejowe. Część II, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 1986.

Warunki techniczne dla kolejowych obiektów inżynieryjnych. Id-2 (D2), PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., https://www.plk-sa.pl/files/public/user_upload/pdf/Akty_prawne_i_przepisy/

Instrukcje/Wydruk/Id/wydr._Id-2.pdf [dostęp: 14.05.2022].

Madaj A., Wołowicki W., Budowa i utrzymanie mostów, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2013.

Marszałek J., Chmielewski R., Wolniewicz A., Mosty kolejowe, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Warszawa 2010.

Miklin A., Sawicki M., Mosty kolejowe. Część 1, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 1993.

Miklin A., Stalowe podpory prowizoryczne mostów kolejowych, „Drogi Kolejowe”, 5-6 (1980).

Miklin A. Zniszczenie i odbudowa elementów przęsła kolejowego mostu kratowego, „Drogi Kolejowe”, 7 (1984).

Rybak M., Przebudowa i wzmacnianie mostów, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 1982.

Projekt techniczny konstrukcji odciążających z wiązek szyn – typ szwajcarski, Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Kolejowego, Warszawa 1991.

Surowiecki A., Zamiar Z., Teoria i praktyka bezpieczeństwa ruchu drogowego i kolejowego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, Wrocław 2014.

Surowiecki A., Zamiar Z., Infrastruktura transportu lądowego a bezpieczeństwo przewozów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, Wrocław 2015.

Surowiecki A., Zamiar Z., Saska P., Bezpieczeństwo w projektowaniu konstrukcji inżynieryjnych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, Wrocław 2016.

Surowiecki A., Ogólne zasady prowizorycznej odbudowy mostów, Materiały wykładowe, Wydział Nauk o Bezpieczeństwie, Akademia Wojsk Lądowych, Wrocław 2021.

Sznurowski M., Utrzymanie mostów kolejowych, przepustów i tuneli, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 1989.

Zamiar Z., Infrastruktura transportu jako element infrastruktury krytycznej, CL Consulting i Logistyka, Oficyna Wydawnicza NDiO, Wrocław 2011.

Zamiar S., Surowiecki A., Saska P., Infrastruktura transportowa, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2020.

Zobel H., Alkhafaji T., Mosty drewniane. Konstrukcje przełomu XX i XXI wieku, Wydawnictwa Komunikacji i Lączności, Warszawa 2006.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.