Change management in an enterprise in contemporary conditions of the world economy

Marcela Banaszkiewicz, Grzegorz Pilarski

Abstract


The events related to the armed conflict in Ukraine undoubtedly have an impact on the image of the modern world economy. As a consequence, it forces the enterprise to implement specific actions related to change management, which should be a response to the changing environment, in this case based on changes in the security environment. On the basis of the conducted research, the authors emphasize that due to the interruption of the supply chain, forced changes in the TFL sector, the social impact and the social role of enterprises, the preparation of change management plans is a complicated and difficult task facing modern enterprises. In this article, the authors draw attention to the multifaceted nature of this phenomenon.


Keywords


business management, change management, logistics, TFL

Full Text:

PDF

References


Branża logistyczna przerażona skutkami wojny tak samo jak budowlana, “Rzeczpospolita”, 7.03.2022 – https://logistyka.rp.pl/praca-w-logistyce/art35817351-branza-logistyczna-przerazona-skutkami-wojny-tak-samo-jak-budowlana [Access on 5.5.2022].

Encyklopedia zarządzania, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa – https://mfiles.pl/pl/index.php/Społeczna_odpowiedzialność_przedsiębiorstwa [Access on 20.05.2022].

Ficoń K., Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Impuls, Gdynia 2001.

Firmy, które nie wyszły z Rosji. Sprawdź produkty na „liście wstydu” – https://www.bankier.pl/wiadomosc/Firmy-ktore-nie-wyszly-z-Rosji-Lista-wstydu-i-produkty-8302601.html [Access on 16.05.2022].

Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016.

Ikea, Google, Intel, Nissan. Oto lista firm, które zawieszają działalność w Rosji – https://forsal.pl/biznes/aktualnosci/artykuly/8372052,lista-firm-ktore-zawieszaja-dzialalnosc-w-rosji.html [Access on 16.05.2022].

Inwazja Rosji na Ukrainę, “Rzeczpospolita” – https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art35747241-inwazja-rosji-na-ukraine.

Kierowcy zawodowi w krajach Unii Europejskiej, Polski Instytut Transportu Drogowego – https://pitd.org.pl/news/kierowcy-zawodowi-w-krajach-unii-europejskiej/ [Access on 9.03.2020].

Kieżuń W., Sprawne zarządzanie organizacją. Zarys teorii i praktyki, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2001.

Klimkiewicz K., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa jako wyraz kultury organizacyjnej, “Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Społeczna odpowiedzialność organizacji: metodyka, narzędzia, ocena”, 56 (2011), pp. 136-146.

Lendzion J. P., Wprowadzenie do organizacji i zarządzania, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Kraków 2005.

Mańkowski C., Logistyczne uwarunkowania działalności transportowej, [in:] Rydzkowski W. (red.), Funkcjonowanie i rozwój transportu, Seria Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, 41, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011, pp. 181-192.

Over 1,000 Companies Have Curtailed Operations in Russia–But Some Remain, “Yale School of Management”, 7.07.2022 – https://som.yale.edu/story/2022/over-750-companies-have-curtailed-operations-russia-some-remain

Pakiet Mobilności oznacza dla firm przewozowych dodatkowe koszty, Kancelarie RP – https://kancelarierp.pl/pakiet-mobilnosci-oznacza-dla-firm-przewozowych-dodatkowe-koszty/ [Access on 20.05.2022].

Pilarski, G., The Concept of Recommender System Supporting Command and Control System in Hierarchical Organization, [in:] Proceedings. European Network Intelligence Conference (ENIC 2014), IEEE, 29-30 September 2014, Wrocław, Poland, Wrocław 2014, pp. 138-141.

"Powrót do przeszłości". Tak rosyjskie firmy odczuwają skutki wojny, “Business Insider”, 18.03.2022 – https://businessinsider.com.pl/gospodarka/tak-rosyjskie-firmy-odczuwaja-skutki-wojny/ynxd5bm

Prasad Eswar S., The Future of Money: How the Digital Revolution is Transforming Currencies and Finance, Harvard University Press, Cambridge 2021.

Prasad Eswar S., Will the Crypto Crash Beget a Better Crypto Future?, “Time”, 16.06.2022 – https://time.com/6188396/crypto-crash-future/ [Access on 16.06.2022].

Sankcje UE wobec Rosji w sprawie Ukrainy (od 2014 r.) – https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/ [Access on 12.05.2022].

Sołtysik M., Świerczek A., Podstawy zarządzania łańcuchami dostaw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010.

Ścibiorek Z., Pawęska M., Determinanty zmian w organizacji, Biblioteka Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2019.

Transport i łączność, Główny Urząd Statystyczny – https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/transport-i-lacznosc/

Żelazna-Blicharz A., Społeczna odpowiedzialność w procesie gospodarowania a zrównoważona produkcja i konsumpcja, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2013.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.