The effectiveness of the implemented inventory management method - case study of a manufacturing company

Paulina Skalik-Lubieniecka

Abstract


One of the basic factors influencing the functioning of production enterprises is the correct inventory management. There are many methods that have been analysed and improved in recent years, but they often differ from company practices. In addition, technological development that allows for production support forces enterprises to take specific actions in the area of warehouses and inventory management. The article presents considerations on selected aspects of inventory management and analyses this element in a selected company. An analysis of the purchases of strategic raw materials in the last months in connection with the invasion of Ukraine and the reduced availability of production materials was also presented.


Keywords


Inventory management, warehouse, logistics, FIFO, LIFO

Full Text:

PDF

References


Barney J. B., Gaining and Sustaining Competitive Advantage, Addison-Wesley Publishing Company Inc., New York 1997.

Beksiak J., Ekonomia, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2001.

Fertsch M. (red.), Słownik terminologii logistycznej, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2016.

Gładysz B. , Grabia M., Santarek K.: RFID od koncepcji do wdrożenia. Polska perspektywa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.

https://sjp.pwn.pl/doroszewski/zasob;5527208.html

https://sjp.pwn.pl/szukaj/zasoby.html

Kraśnicka T., Gładysz B., Kucińska-Landwójtowicz A.: Doskonalenie organizacji i procesów innowacyjnych, PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2020.

Matwiejczuk R., Kompetencje logistyki w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014.

Matwiejczuk R., Koncepcja dynamicznych zdolności w budowaniu konkurencyjności łańcucha dostaw, “Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, 381 (2019), pp. 355-364.

Mikuła B., Geneza, przesłanki i istota zarządzania wiedzą, [in:] Perechuda K. (red.), Zarządzanie wiedzą w organizacji, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2005, pp. 11-23.

Porter M. E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2006.

Sopińska A., Kapitał intelektualny w zarządzaniu od teorii do praktyki - wizja przyszłości, “Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Szkoła Główna Handlowa”, 76 (2007), pp. 139-152.

Staniewski M., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach – przegląd badań, [in:] Dąbrowski J., Gierszewska G. (red.), Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą, Wydawnictwo WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2005.

Szymański P., Zarządzanie majątkiem obrotowym w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Petros, Łódź 2007.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.