Media and Local Communities in the Context of Humanitarian Aid

Anna Bogucka, Patrycja Bill

Abstract


The subject of the article is creating the image of local communities in the media in the context of humanitarian aid. The rationale for taking up the topic are extraordinary events and the resulting humanitarian needs as well as the media creating the image of the victims and the need to help them. The information presented by the media is a signpost for donators of humanitarian aid. They make it possible to recognize the needs of the victims and provide them with full-value assistance. The assistance provided enables the local community to readapt, and also draws attention to the situation in a given area.

The article adopted the research goal of defining the role of the media in creating the image of the local community in the context of providing humanitarian aid. The research goal adopted in this way allowed for a hypothesis that the media constitute the basis for creating the image of local communities in need of humanitarian aid. Composing a social view of humanitarian aid beneficiaries appoints the media as an organ that determines the type, direction and volume of humanitarian aid.

The formulated hypothesis was verified thanks to the use of research methods in the form of a case study, desk research and an analysis of the scientific literature.

The article presents the media as a key area in creating the image of humanitarian aid beneficiaries.


Keywords


humanitarian aid, crisis, media, information, community

Full Text:

PDF

References


Budzyński W., Public Relations. Wizerunek. Reputacja. Tożsamość, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2018.

Crumbly J., Carter L., Social media and humanitarian Logistics: The impact of task-technology fit on new service development, “Procedia Engineering”, 107 (2015), pp. 412-416.

Falkowski Z., Międzynarodowe Prawo Humanitarne Konfliktów Zbrojnych, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2014.

Jędrzejczyk-Kuliniak K., Kulturowe i etyczne aspekty pomocy humanitarnej, Biblioteka Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2021.

Juszczyk S., Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003.

Landmann T., Współpraca ze społecznością lokalną, organizacjami pozarządowymi i mediami w pomocy humanitarnej, Biblioteka Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2021.

Livingstone S., Clarifying the CNN Effect: An Examination of Media Effects According to Type of Military Intervention, Research Paper R-18, Harvard 1997.

Ochojska J., Zapomniane kryzysy humanitarne, “Znak”, (2011)/1 – https://www.miesiecznik.znak.com.pl/6682011janina-ochojska-okonskazapomniane-kryzysy-humanitarne/

Pępkowska B., Psychologiczne uwarunkowania pomocy humanitarnej, Biblioteka Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2021.

Skowrońska A., Rola pomocy humanitarnej w stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo Azymut, Gdańsk 2016.

Ścibiorek Z., Zmiany w organizacji – moda czy konieczność?, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.

Ścibiorek Z., Ludzie - cenny kapitał organizacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004.

Ścibiorek Z., Industrial Revolution 4.0 and Personnel, [in:] Ścibiorek Z., Pawęska M. (eds.), Personnel in terms of current and future challenges, The Library of the International University of Logistics and Transport in Wrocław, The International University of Logistics and Transport in Wrocław, Wrocław 2022, pp. 21-34.

Tworzydło D., Zarządzanie w kryzysie wizerunkowym, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2019.

http://pah.org.pl

http://amnesty.org.pl

http://unic.un.org.pl


Refbacks

  • There are currently no refbacks.