Effectiveness of road embankment reinforcement in the light of model tests on a laboratory scale

Zenon Zamiar, Andrzej Surowiecki

Abstract


The subject of the article concerns road embankments made of reinforced soil. The results of the analysis of the effectiveness of the reinforcement of these structures as a function of selected variable factors concerning the soil medium and the parameters of reinforcement inserts are given. The efficiency analysis was carried out on the basis of measurements of the horizontal unit pressure made on a physical model of a soil massif with a vertical wall of reinforced soil. The large-scale model was constructed on a laboratory scale. The article ends with a summary containing conclusions of a cognitive and practical nature.


Keywords


road embankments, reinforced soil, efficiency, model tests

Full Text:

PDF

References


Clayton C. R. J., Milititsky J., Woods R. J., Earth Pressure and Earth Retaining Structures, Blackie Academic & Professional. An Imprint of Chapman & Hall, London–New York, 1996.

Horvath J. S., Regins J., Colasanti P. E., New hybrid subgrade model for soil structure interaction analysis; foundation and geosynthetics applications, [in:] ASCE Geo-Institute/IFAI/GMA/NAGS Geo-Frontiers 2011 Dallas, Texas, U.S.A., 13-16 March 2011, Dallas 2011, pp. 1-10.

Jarominiak A., Lekkie konstrukcje oporowe. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2000.

Kulczykowski M., Projekt pokazowej konstrukcji z gruntu zbrojonego geowłókniną, Prace wewnętrzne Instytutu Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, Gdańsk 2001.

Leśniewska D., Kulczykowski M., Grunt zbrojony jako materiał kompozytowy. Podstawy projektowania konstrukcji, Wydawnictwo Instytutu Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, Gdańsk 2001.

Madaj A., Wołowicki W., Podstawy projektowania budowli mostowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2000.

Santini Ch., Long Ng. T., La terre armée etudiee par modeles photo-elastiques, “Bulletin de Liaison des Laboratoires Routiers Ponts et Chaussées”, 97 (1978), pp. 121-131.

Sawicki A., Leśniewska D., Grunt zbrojony – teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa 1993.

Sawicki A., Rheology of Reinforced Soil, Wydawnictwo Instytutu Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, Gdańsk 1995.

Sawicki A., Statyka konstrukcji z gruntu zbrojonego. Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku, Gdańsk 1999.

Sawicki A., Mechanics of Reinforced Soil, CRC Press, Rotterdam–Brookfield 2000.

Sawicki A., Plastic Limit Behavior of Reinforced Earth, “Journal of Geotechnical Engineering”, 109 (1983)/7, pp. 45-64.

Sawicki A., Obliczenia inżynierskie gruntu zbrojonego, [in:] Szkoła metod projektowania obiektów inżynierskich z zastosowaniem geotekstyliów. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej, Ustroń 1999, pp. 1-18.

Schlosser F., La terre armée. Recherches et realisations, “Bulletin de Liaison des Laboratoires Routiers Ponts et Chaussées”, 62 (1972)/6, pp. 79-92.

Schlosser F., Vidal H., La terre armée, Bureau des Études de la Terre Armée, Paris 1970.

Surowiecki A., Multiscale modelling in railway engineering. Researches and technology, [in:] Proceedings of the XVIth French-Polish Colloquium, Laboratoire de Mécanique & Génie Civil, July 12-15, 2013, Montpellier 2013.

Surowiecki A., Komunikacyjne budowle ziemne ze wzmocnieniem skarp. Badania modelowe nośności i stateczności, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, Wrocław 2016.

Zamiar Z., Odbudowa infrastruktury transportowej, [in:] Zborník z 10. vedeckej konferencie ‘Crisis Management’, Žilinská univerzita v Žiline, Žilina 2006.

Zamiar Z., Infrastruktura transportu – wybrane zagadnienia, Biblioteka Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu, CL Consulting & Logistyka, Wydawnictwo NDiO, Wrocław 2011.

Zamiar Z., Infrastruktura transportu jako element infrastruktury krytycznej, Biblioteka Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu, CL Consulting & Logistyka, Wydawnictwo NDiO, Wrocław 2011.

Zamiar Z., Bujak A., Zarys infrastruktury i technologii przewozów podstawowych gałęzi transportu, Biblioteka Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu, CL Consulting & Logistyka, Wydawnictwo NDiO, Wrocław 2007.

Zamiar Z., Surowiecki A., Saska P., Infrastruktura transportowa. Biblioteka Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Oficyna ATUT -Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2020.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.