Selected aspects of military logistics support to public administration in eliminating the effects of crisis situations. Part II. Possibilities of Using Engineering Troops in Crisis Situations

Zenon Zamiar, Stanisław Kowalkowski

Abstract


Part I presented the characteristics of non-military crisis situations, including natural threats and technical failures, terrorist threats, hybrid activities and disturbance of public order. The specified crisis situations imply specific actions of the public administration, which carries out its mission on the basis of national and international legal regulations. However, the forces and resources of the civil administration are not always able to provide assistance to all victims of crisis situations, in accordance with the applicable procedures. The implementation of procedures for providing aid and liquidating the effects of crisis situations requires specific, logistically prepared forces and resources.

The legal regulations introduced on the basis of experience make it possible to use military forces to provide logistical support to the administration in crisis situations.

Hence, in the second part of the article, the authors focused on presenting and familiarizing the reader with the possibility of using the Armed Forces in logistic support of civil administration, with particular emphasis on engineering troops and their support components, prepared to eliminate the effects of crisis situations.


Keywords


threats, crisis situation, crisis management, logistic needs, Armed Forces, engineering troops

Full Text:

PDF

References


Cieślarczyk M., Kuriata R., Kryzysy i sposoby radzenia sobie z nimi, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2005.

Huzarski M., Zmienne podstawy bezpieczeństwa i obronności państwa, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2009.

Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2002.

Koncepcja rozwoju zdolności inżynierii wojskowej w zakresie reagowania na zagrożenia niemilitarne, Sztab Generalny Wojska Polskiego, Warszawa 2012.

Kowalkowski S., Wybrane aspekty zarządzania kryzysowego w świetle użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa 2019.

Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Warszawa 2017.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Warszawa 2009.

Piątek Z., Procedury i przedsięwzięcia systemu reagowania kryzysowego, Akademia Obrony narodowej, Warszawa 2011.

Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Warszawa 2014.

Szczurek T., Formalnoprawne aspekty podejmowania decyzji przez Ministra Obrony Narodowej w sytuacjach kryzysowych, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2005.

Wojska inżynieryjne w okresie pokoju i zagrożenia wojennego, red. P. Cieślar, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2004.

Zakrzewski W, Zdolności wojsk inżynieryjnych do wsparcia układu pozamilitarnego w warunkach zagrożenia niemilitarnego Polski, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2016.

Zamiar Z., Planowanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, Wrocław 2013.

Defensive norm. NO-02-A043, Engineering Army. Identification, demining and cleaning the areas of explosive and dangerous objects.

Act of 17 July 1997 amending the Act of 21 November 1967 on the universal obligation to defend the Republic of Poland, art. 3 sec. 2 (Journal of Laws 2012, item 461).

Act of June 21, 2002 on the state of emergency (Journal of Laws No. 113, item 985).

Act of August 29, 2002 on martial law and the competences of the Supreme Commander of the Armed Forces and the rules of his subordination to the constitutional organs of the Republic of Poland (Journal of Laws No. 156, item 1301).

Act of 18 April on the state of natural disaster, Journal of Laws No. 2017.0.1897.

Act on crisis management of April 26, 2007, Journal of Laws of 2007 No. 89, item 590.

https://rcb.gov.pl/krajowy-plan-zarzadzania-kryzysowego-gotowy-zestaw-dzialan-na-wypadek-wystapienia-sytuacji-kryzysowej


Refbacks

  • There are currently no refbacks.