Selected Issues on Transport of Dangerous and Oversize Goods

Dmytro Bugayko, Tadeusz Popkowski

Abstract


The material contained in this study is a signal of the key issues of transport safety in the area of planning, organization and implementation of the transport of dangerous and oversized cargo. The material was created mainly on the basis of available publications as well as conclusions and opinions of experts. Both in the text and at the end of the article, there are numerous references to source materials and similar (partial) studies on selected issues in the area of organization and management theory. It will allow, among others, students to individually analyse the characteristic cases of this class of transport, constituting in a sense an extended outline of the necessary knowledge allowing the student to prepare for lectures, exercises and laboratories. However, this does not exclude the purposefulness of using specialized (directional) literature items containing scientific foundations analytically describing the logistic processes under consideration.


Keywords


dangerous and oversize cargo, ADR agreement, TN catalogue, risk of a dangerous event

Full Text:

PDF

References


Drewek W., Charakterystyka przedsięwzięć związanych z organizacją transportu materiałów niebezpiecznych w ruchu samochodowym, “Logistyka”, (2010)/6, CD.

Drogowy przewóz towarów niebezpiecznych. Poradnik dla strażaków OSP, Szkoła Aspirantów PSP, Kraków 2005.

Grzegorczyk K., Hancyk B., Buchcar R., Towary niebezpieczne w transporcie drogowym ADR 2007–2009, Wydawnictwo Buch-Car, Błonie 2011.

Grzegorczyk K., Buchcar R., Przewóz towarów niebezpiecznych ADR 2019, Wydawnictwo ADR Buch-Car, Błonie 2019.

Kociołek K. T., Drogowy przewóz towarów niebezpiecznych, Tarbonus, Warszawa 2010.

Kokociński M., Praktyczne aspekty stosowania ADR w przewozie towarów niebezpiecznych, SPH Credo, Piła 2009.

Kukulska M., Transport drogowy towarów niebezpiecznych ze szczególnym uwzględnieniem paliw płynnych. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli. Wyższa Szkoła Logistyki. Materiały Studiów Podyplomowych „Logistyka dla nauczycieli”, Poznań 2012.

Mazurkiewicz A., Transport drogowy towarów niebezpiecznych, zagrożenia i sposoby zabezpieczeń, “Logistyka”, (2008)/2, CD.

Popkowski T., Transport ładunków niebezpiecznych i ponadwymiarowych, Biblioteka Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2021.

Pusty T., Przewóz towarów niebezpiecznych – poradnik kierowcy, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2009.

Rogalski G., Pyza D., Organizacja przewozów towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym, „Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport”, 120 (2018), pp. 341-350.

Sadowski J., Bezpieczeństwo transportu drogowego ładunków niebezpiecznych, “Logistyka”, (2011)/3, pp. 2415-2422, CD.

Zamiar Z., Bujak A., Zarys infrastruktury i technologii przewozów podstawowych gałęzi transportu, Biblioteka Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu, CL Consulting & Logistyka NDiO, Wrocław 2007.

Zamiar Z., Surowiecki A., Przykłady szybkich technologii odbudowy infrastruktury transportowej w sytuacjach kryzysowych, “Logistyka i Transport”, 1 (2005)/1, pp. 83-91.

Zielińska S., Zelent S., ADR 2007–2009. Transport samochodowy towarów niebezpiecznych, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2008.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.