ROAD FEE CHARGING SYSTEMS IN THE MANAGEMENT OF TRANSPORT LOGISTICS

Ewa Szkic-Czech, Michał Kruszyński

Abstract


The article discusses the logistic utility of registration data of automated measuring systems in the practice of operational management of national roads, expressways and motorways, as well as the shaping of the quality of logistic services.

The analysis of the key problem is presented in the article on the example of the automatic toll collection system Viatoll, operating on the indicated roads.

The publication draws attention to the key and extramural information character of data registered, stored and offered by specialized, automated record systems. He points to the multifaceted and simultaneous usefulness of this data to the organization and management of the scale of road logistics processes, regardless of the chief, specialized function assigned to a specific automated recording system involved in the recording of specific road incidents.


Keywords


transport logistics, business information, measurement automation, measurement systems

Full Text:

PDF

References


Datka S., Suchorzewski W., Tracz M., Inżynieria ruchu, WKŁ, Warszawa 2009.

Gajda J., Szkic- Czech E., Systemy pomiaru parametrów ruchu drogowego źródłem informacji statystycznej istotnej dla rozwoju obszarów transgranicznych, [In:] Materiały z konferencji GUS, Lublin 2008.

Maerivoet S., De Moor B., Traffic Flow Theory, internet paper, Leuven 2006.

Migdał W., Zasoby informacyjne informatyki przemysłowej środowiskiem rozwoju przedsiębiorczości górnictwa odkrywkowego w warunkach konkurencji rynkowej, [In:] Materiały Konferencyjne Polskiego Kongresu Górniczego, AGH Kraków 2007, pp. 228-231.

Oleński J., Przedmowa, [In:] Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Informacje i opracowania statystyczne. Wyniki badań statystycznych z lat 2004- 2006, GUS 2008.

Rzeczpospolita 19-20 listopada 2011, Plus Minus, Rozmowa Mazurka „Donald wie ,że otaczają go dupki”.

Sprawozdanie AGH z przeprowadzonych badań na granicy Konradów – Zlaté Hory, 2008.

Strauchmann K., Skrótem przez granicę, Trybuna Opolska z 19.03.2008.

Szkic-Czech E., Informative Society In Determination of Regress of Public Statistics, [In:] Zeszyty Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą; IX Kongres PWSZ, Ciechocinek 2012, pp. 157-168.

Szkic-Czech E., Outsourcing informacji społeczno –gospodarczej uwarunkowaniem skuteczności procesów biznesowych, [In:] Materiały V konferencji naukowej pt. Efektywność źródłem bogactwa narodów, Politechnika Wrocławska i Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Piechowice 2012, pp. 401-415.

Szkic-Czech E., Outsourcing of Data in Shaping of Quality of Statistic Information, [In:] Materiały z międzynarodowej konferencji pt. Information Managemant, University of Gdansk. Faculty of Management, ed by Kubiak B. F., Korowicki A., 2009, pp. 146-156.

Szkic-Czech E., Electronic Reporting in Shaping of Statistic Information, [In:] International Statistical Conference; Prague, Czech Republic, 14-15 September 2009, http://www.czso.cz/sif/conference2009.nsf/i/regional_statistics_2.

Szkic-Czech E., Społeczność, a społeczeństwo informacyjne, [In:] Społeczeństwo informacyjne, krok naprzód, dwa kroki wstecz, ed. by Polskie Towarzystwo Informatyczne & Polskie Towarzystwo Społeczeństwa Informacyjnego, PTI Oddział Górnośląski, Katowice 2008.

Gajda J., Sroka R., Stencel M., Żegleń T., Burnos P., Piwowar P., Pomiary parametrów ruchu drogowego, Wyd. AGH, Kraków 2012.

Źródło: informacje prasowe: ile:///C:/Users/user/Desktop/Informacje%20prasowe%20-%20viaTOLL.htm: Podsumowanie dotychczasowego funkcjonowania systemu viaTOLL w Polsce do października 2011.

Źródło: informacje prasowe: ile:///C:/Users/user/Desktop/Informacje%20prasowe%20-%20viaTOLL.htm: „Już ponad 600 000 pojazdów zarejestrowano w systemie viaTOLL.

Źródło: informacje prasowe : ile:///C:/Users/user/Desktop/Informacje%20prasowe%20-%20viaTOLL.htm: System viaTOLL zebrał ponad 320 mln zł.

Źródło: informacje prasowe: ile:///C:/Users/user/Desktop/Informacje%20prasowe%20-%20viaTOLL.htm: Podsumowanie rocznego działania systemu viaTOLL.

Źródło: informacje prasowe : ile:///C:/Users/user/Desktop/Informacje%20prasowe%20-%20viaTOLL.htm: System viaTOLL zebrał niemal 900 mln zł.

Źrodło: informacje prasowe: http://www.transporttm.pl/news/14/20/Co-musisz-wiedziec-o-systemie-viaTOLL: Co musisz wiedzieć o systemie viaTOLL?, 13-07-2011.

Źródło: informacje prasowe: http://www.pracujwlogistyce.pl/szukaminformacji/poradnikexperta-artykuly/20-poradnik-eksperta/155-188-inspektorow-itd-nie-zapewni-szczelnosci-systemu-kontroli-poboru-e-myta, z 10.06.2011.

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/ViaTOLL


Refbacks

  • There are currently no refbacks.