Transportation of drinking water in frame of inhabitants supply by road transport

Miroslav Tomek, Miloslav Seidl

Abstract


This article focuses on planning and realizing of supply by drinking water in case of emergency supply of inhabitants. It also deals with some specific technical means which can be used for transport of drinking water as well as for supply inhabitants in specific conditions of emergency situation.

Keywords


drinking water; emergency situation; road transport

Full Text:

PDF

References


Cempírek M., Málek Z., Organizáce zasobování vodou, [in:] Sborník z konference s mezinárodní účastí „Ochrana obyvatelstva”, Brno, Vydavatelství Vojenská akademie v Brně, Brno 2005.

Kleprlík J. Kyncl J., Soušek R., Technologie a řizení silniční dopravy, Univerzita Jana Pernera v Pardubicích, Pardubice 2003.

Plecháč V., Voda problém současnosti a budoucnosti, Vydavatelství Svoboda, Praha 1989.

Tomek M., Gáborko D., Zabezpečenie jednotiek a útvarov pitnou vodou v poli, Vojenská fakulta Výsokej školy dopravy a spojov, Žilina 1995.

Vyhláška MŽP SR čislo 259/2005 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie. Zbierka zákonov č. 259/2005, čiastka 113.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.