Virtual work in the supply chain in e-economy

Sabina Wyrwich-Płotka

Abstract


The problem that is taken under consideration in the following article concerns the implementation, use and effectiveness of virtual work in the supply chain in e-economy. Any solution concern employee mobility or the use of mobile technology are due to growing market competition and constant search for new solutions that may enable the companies in the supply chain to be more efficient than the competition. In the supply chain the E-business creates for the companies new challenges they have to face. One of the possibilities to improve your business in the supply chain is to use virtual work. The new challenge facing the e-economy needs to be met. The aim of the article is to refer the virtual work, that is used by selected links in the supply chain to meet e-economy requirements, identify the key factors that characterize e-economy and refer them to the possibilities and benefits of using virtual work in the supply chain.

Keywords


virtual work, supply chain, globalization, e-economy

Full Text:

PDF

References


Bozhart C., Handfield B. B., Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchami dostaw, Wyd. Helion, Gliwice 2007.

Bdrulak H., Megatrendy i ich wpływ na branżę TSL, „Dziennik Gazeta Prawna. Magazyn Transport, Spedycja, Logistyka”, nr 1/2014.

Chopra S., Meindl P., Supply Chain Mangement. Strategy, Planning and Operation, Fourth Edition, Pearson Education, Prenicte Hall, New Jersey 2010.

Fawcett S., Ellram L.M., Ogden J.A., Supply Chain Management. From Vision to Implementation, Prenicte Hall, New Jersey 2007.

Harisson A., van Hoek R., Zarządzanie logistyką, PWE, Warszawa 2010.

Kisiel M., Internet a konkurencyjność banków w Polsce, CeDeWu Platinum, Warszawa 2011.

Masłowski A., Globalizacja rynku usług [In:] Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared services center, ed. by A. Szymaniak, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, WSiP Warszawa 2008.

Standing G., Work after globalization, Edward Elgar Northampton, USA 2009.

Harnik I. (ed.), Telepraca i usługi zdalne, Wyd. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Kraków 2008.

Waśniowski M., Rozwój techniki a nowe formy zatrudnienia, www.wsz-pou.pl

www.info.pracazdalna.eu


Refbacks

  • There are currently no refbacks.