COMPARATIVE ANALYSIS OF THE 2007 AND 2014 POLISH NATIONAL SECURITY STRATEGIES

Tomasz SZULC

Abstract


The aim of the paper is the comparison of 2007 and 2014 National Security Strategies focusing of the role of Armed Forces in the system of National Security. Moreover, the author tries to verify the needfor changes in relation to the current international situation in Central and Eastern Europe. The parts of this analysis are related to the given chapters of the strategies. The article indicates the reasons and presents conclusions resulting from the changes incorporating in the current document. Moreover, the author analyses the legitimacy of adjustments in the context of current threats to the security of Poland  and Europe.

Keywords


National security, national strategy, politically, national interests and strategic goals

Full Text:

PDF

References


Brzozowski A., Koziej S., Bezpieczeństwo Narodowe : 25 lat polskiej strategii bezpieczeństwa, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2014.

Balcerowicz B., Siły zbrojne w państwie i stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2006.

Bezpieczeństwo Narodowe Polski w XXI wieku, ed. by J. Flis, R. Jakubczak, Bellona, Warszawa 2006.

Obywatel w mundurze – Aksjologiczny wymiar funkcjonowania nowoczesnych sił zbrojnych, ed. by H. Spustek, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia Tadeusza Kościuszki, Wrocław 2012.

Od autorytaryzmu do demokracji – Wojsko Polskie 1989-2009, ed. by J. Niepsuj, M. Cieniuch, Dom Żołnierza Polskiego, Warszawa 2009.

Szandrocho R., Wybrane problemy gotowości obronnej państwa, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, Wrocław 2013.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483, z późn. zm.).

Internet sources:

Departament Strategii i Planowania Obronnego MON, Hierarchia zasadniczych, narodowych dokumentów dotyczących obronności -

http://mon.gov.pl/z/pliki/dokumenty/rozne/2013/09/hierarchia_dokumentow.pdf,dostęp: 15.12.2014.

Ministerstwo Obrony Narodowej, Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2007 - http://www.msz.gov.pl/resource/7d18e04d-8f23-4128-84b9-4f426346a112, dostęp: 15.12.2014.

Ministerstwo Obrony Narodowej, Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014 - http://mon.gov.pl/z/pliki/dokumenty/rozne/2014/11/Strategia_Bezpieczenstwa_Narodowego_RP.pdf, dostęp: 15.12.2014.

Koziej S., Obronność Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989-2009 (skrypt internetowy), Warszawa/Ursynów 2010 - http://www.koziej.pl/files/OBRONNOSC_III_RP.doc, dostęp: 20.01.2015.

Koziej S., Strategiczne środowisko bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego w okresie pozimnowojennym (skrypt internetowy), Warszawa/Ursynów 2010 - http://www.koziej.pl/files/Srodowisko_bezpieczenstwa_-_skrypt.doc, dostęp: 20.01.2015.

Koziej S., Wstęp do teorii i historii bezpieczeństwa (skrypt internetowy), Warszawa/Ursynów 2010 - http://www.koziej.pl/files /Teoria_i_historia_bezpieczenstwa.doc, dostęp: 20.01.2015.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.