Security of dangerous goods transports

Miroslav Tomek, Tomáš Mravec

Abstract


Implementation of dangerous cargo transport carried out by road traffic is very important for production and transport in aspect of the procurement. The first part of the article presents hazards of dangerous goods transportation by road traffic. The next part discusses security measures for dangerous cargo transportation by road traffic.

Keywords


dangerous goods; security transports

Full Text:

PDF

References


Ondriková J., Manipulácia s nebezpečným materiálom, [in:] Zborník z 12. vedeckej konferencie s medziárodnou účasťou „Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí, 20-21. júna 2007, Žilinská univerzita v Žiline, Žilina 2007, pp. 511-516.

Seidl M., Vojenská automobilová doprava, Žilinská univerzita v Žiline, Žilina 1999.

Sventeková E., Príčiny narušenia dopravnej logistiky vyplývajúce z bezpečnosti dopravného procesu, [in:] Zborník z 5. medzinárodnej konferencie „Krízové stavy a doprava”, Univerzita Jana Pernera v Pardubicích, Pardubice 2005, pp. 125-128.

Sventeková E., Zvyšovanie bezpečnosti dopravného procesu ako prevencia vzniku krízových situácií, [in:] Zborník 7. odbornej konferencie z medzinárodnou účasťou „Krízové stavy a doprava”, Univerzita Jana Pernera v Pardubicích, Pardubice 2007.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.