LOGISTIC SUPPORT FOR SOLVING CRISIS PHENOMENA IN THE SLOVAK REPUBLIC

Ladislav Šimák, Stanislava Strelcová

Abstract


The solution of both the military and non-military phenomena requires a massive logistic support. It is impossible to cope successfully with any loss and to minimise the damages and losses without sufficient material and technical provision of the emergency and security units and the affected citizens as well. The history proves that the preparation for solving the crisis phenomena was neglected and the logistic support of the emergency activities was insufficient.


Keywords


Crisis management; crisis phenomenon; crisis planning; logistic support; logistic chain; defence planning; civil emergency planning

Full Text:

PDF

References


Antušák, Krizový management. Hrozby – krize – příležitosti. Wolters Kluwer, ČR, Praha 2009.

Iqbal Q., Mehler K., Yildirim M. B., Causes of Logistics Failure in Hurricane Katrina, [in:] Final Report of Project: Comparison of Disaster Logistics Planning and Execution for 2005 Hurricane Season, Institute for Transportation, Iowa State University in Ames, pp. 22-34 - https://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1166&context=intrans_reports

Královenský J., Strelcová S., Vzájomná vzťah medzi logistikou a marketingom, diagnózou a controllingom, [in:] Diagnostika podniku, controlling a logistika, 1. medzinárodná vedecká konferencia, Žilina 2007, pp. 167-172.

Novák, L. a kol., Krízové plánovanie, Žilinská univerzita v Žiline, EDIS, Žilina 2005.

Sventeková E., Seidl M., Šimák L., Logistics and Transport in Crisis Situations. Žilinská univerzita v Žiline, EDIS, Žilina 2012.

Šimák L., Krízový manažment vo verejnej správe. Žilinská univerzita v Žiline, EDIS, Žilina 2016.

Šimák L., Seidl M., Manažment rizík v dodávateľských reťazcoch, "Vedecký časopis Logistika i transport" 7 (2008)/2, pp. 75-84.

Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky [on liine], Bezpečnostná rada vlády SR, Bratislava 2005 - http://www.mod.gov.sk/icentrum/temy/bs.html

Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

Uznesenie vlády SR č. 727 z roku 1996 k návrhu na pristúpenie SR k projektu OSN/DHA o využití vojenských prostriedkov a prostriedkov civilnej ochrany pri záchranných akciách (DPR 213/3 MCDA).

Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.

Zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.