The logistics flows in frame of land rescue by operating transport technique

Jela Ondirková

Abstract


In article is described solving of transport crisis situation I Czech condition. There are very special words, specific activities, specific methods and others. Great respect is put on natural and people threats. As very important is possible reaction for arising crisis and crisis situation. From society point of view there is public administration during crisis and crisis situation. The field of transport is very important part of state proceedings. The carriage able of transport network is one important task for society.

Keywords


transport; logistics; crisis situation

Full Text:

PDF

References


Dvořák Z., Seidl M., Nové studijné programy – Doprava v krízových situáciách na Fakulte špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, “Krízový manažment”, 3 (2004)/1, pp. 14-17.

Janiga J., Sylaby horských záchranárov, Horná záchranná služba, Bratislava 2007.

Hricová R., Warehousing System – Key Element of Company Processes, [in:] Zborník referátov zo 2nd Conference with International Participation “Management of Manufacturing Systems focused on Manufacturing Logistics and Supply Chain Management”, Technická univerzita v Košiciach so sídlom v Prešove, Prešov 2006, pp. 127-130.

Šanta L. et al., Základy poskytovania 1. pomoci, Technická univerzita v Košiciach so sídlom v Prešove, Prešov 2004.

Šimák L. et al., Doprava v krízových situáciách, Žilinská univerzita v Žiline, Žilina 1999.

Tomek M., Melkes V., Doprava pri záchranných prácach, “Logistika”, IX (2003)/12, pp. 38-39.

Zákon NR SR č. 579/2004 Z.z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Refbacks

  • There are currently no refbacks.