Warehouse safety

Andrzej Szymonik

Abstract


The article is comprised of two parts, theoretical and practical. The first part presents an analysis of warehouse operation as a subject of study. Hazards are discussed that may affect warehouse processes. Factors that determine the safety of warehouse management are characterized. In the second part, based on the results of the study carried out at 16 warehouses, selected problems concerning safety are evaluated and conclusions are presented.


Keywords


warehouse, safety, hazard, procedures

Full Text:

PDF

References


Kołodziński E., Istota inżynierii systemów zarządzania bezpieczeństwem - http://www.uwm.edu.pl

Paszkowski S., Podstawy teorii systemów i analizy systemowej, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 1999.

Sienkiewicz P., Świeboda H., Ryzyko w inżynierii systemów bezpieczeństwa, [in:] Inżynieria systemów bezpieczeństwa, ed. by P. Sienkiewicz, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015.

Sienkiewicz P., Teoria i inżynieria systemów, [in:] Inżynieria systemów bezpieczeństwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015.

Skowronek C. Z., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.

Świeboda H., Zagrożenia informacyjne bezpieczeństwa RP, rozprawa doktorska, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2009.

Zaskórski P., Informacja ciągłości działania determinantą bezpieczeństwa organizacji, [in:] Nie-bezpieczny świat. Systemy, Informacja, Bezpieczeństwo, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2015.

Zieliński L., BHP w magazynie, Wiedza i Praktyka, Warszawa 2015.

Biuletyny informacyjne PSP - http://www.straz.gov.pl/, 26.09.2017.

Doktryna Logistyczna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej DD/4

Instrukcja o zasadach i organizacji przechowywania oraz konserwacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego DD/4.22.8, Inspektorat Wsparcia SZ RO, Bydgoszcz 2013.

Monitoring rynku pracy. Wypadki przy pracy w 2015 r., Główny Urząd Statystyczny Warszawa 2016.

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2015, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2016.

Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.