The role of logistic enterprises in strengthening the resilience of supply chains

Włodzimierz Kramarz, Marzena Kramarz

Abstract


Abstract

The paper discusses the role of logistic enterprises, including especially transport ones, in strengthening the resilience of supply chains. The research were carried out in the sector of metallurgic products distribution. The paper aims at building a model of strengthening the resilience of supply chains for the flow of products manufactured to order. The author proposed a research methodology involving the measurement of disruptions, the measurement of deviations, a statistical analysis and simulation modelling. In simulation modelling the author used the management system dynamics technique.


Keywords


Keywords: resilience, distribution, logistic enterprises, supply chain

Full Text:

PDF

References


Czakon W., Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wydawnictwo Wolters Kulwer Polska, Warszawa 2012.

Christopher M., Lee H., Mitigating supply chain risk through improved confidence, "International Journal of Physical Distributions and Logistics Management", 34 (2004)/5, pp. 388-396.

Christopher Ch, Peck H., Building the resilient supply chain, "International Journal of Logistics Management", 15 (2004)/2, pp. 1-13.

Harrison A., van Hoek R., Zarządzanie logistyką, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.

Hagedoorn J., Roijakkers N., Van Kranenburg H., Inter – Firm R&D Networks Capabilites for High – Tech Partnership Formulation, "British Journal Management", 17 (2006), pp. 39–53.

Kenyon G., Neureuther B., An adaptive model for assessing supply chain risk, "Journal of Marketing Channels", 19 (2012)/2, pp. 156-170.

Kleindorfer P., Saad G., Managing disruption risks in supply chains, "Production Operation Management", 14 (2005)/1, pp. 53-68.

Kramarz W., Modelowanie przepływów materiałowych w sieciowym łańcuchu dostaw. Odporność łańcucha dostaw wyrobów hutniczych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.

Kramarz M., Elementy logistyczne obsługi klienta, Difin, Warszawa 2014.

Lin Z., Yang H., Arga B., Alliance Partners and Firm Performance Resource Complementarity and Status Association, "Strategic Management Journal", 30 (2009), pp. 921–940.

Rice J., Cianato F., Building a secure and resilient supply network, "Supply Chain Management Review", 7 (2003)/5, pp. 22–30.

Śliwczyński B., Planowanie logistyczne. Przewodnik do kształcenia w zawodzie technik logistyk, Biblioteka Logistyka, Poznań 2007.

Świerczek A., Zarządzanie ryzykiem transmisji zakłóceń we współdziałaniu przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012.

Tang C., Robust strategies for mitigating supply chain disruptions, "International Journal of Logistics", 9 (2006)/1, pp. 33-45.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.