Strategic approach in logistics

Piotr Daniluk

Abstract


The article features the problem of strategic approach in logistics. In the first part of the article the need of strategic insight into companies activities was stressed resulting most of all from more and more dynamic transformations taking place in their environment. Only using the strategic management tools may meet such challenges of managing a logistic system. The main pillars of strategic approach in logistics include the environment and strategy. Consequently, the logistic system environment and its structure was defined and methods of its analysis were presented. Scenario (qualitative) and non-scenario (quantitative) concepts of analysis were recognized as the basic ways of researching the logistic system environment. The macro environment concept was adapted directly from management sciences, whereas the micro environment structure was based on a modification of a model designed by M.E. Porter. The article also points out various possibilities to take advantage of H.I. Ansoff s and E.M. Porter's concepts relating to forming logistic strategies. Thus the importance of logistic strategies operating in higher than functional way was shown.

Keywords


strategy; logistics

Full Text:

PDF

References


Ansoff H. J., Zarządzanie strategiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1985.

Coyle J. J., Bardi E. J., Langley C. J., Zarządzanie logistyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.

Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996.

Gołębiowski T., Zarządzanie strategiczne. Planowani i kontrola, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2001.

Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 1999.

Jajuga T. & K., Wrzosek K. & S., Elementy teorii systemów i analizy systemowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 1992.

Kempny D., Logistyczna obsługa klienta, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.

Kreikebaum H., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 1997.

Lisiński M., Metody planowania strategicznego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.

Logistyka dystrybucji. Specyfika, Trudności rozwojowe. Dobre praktyki, red. Rutkowski K., Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2005.

Mikołajczyk Z., Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Obój K., Strategie organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.

Olszewska B., Współczesne uwarunkowania zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2001.

Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.

Planowanie strategiczne, red. Klasik A., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.

Porter M. E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998.

Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków 2000.

STRATEGOR, Zarządzanie firmą. Strategie. Struktury. Decyzje. Tożsamość, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999.

Trzcieniecki J., Projektowanie systemów zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1979.

Urbhanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.

Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody, red. Krupski R., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2001.

Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. Koźmiński A. K., Piotrowski W., Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2000.

Zaliaś A., Metody prognozy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1984.

Zelek A., Zarządzanie strategiczne. Diagnozy. Decyzje. Strategie, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 2000.

Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.