Transport policy instruments for sustainable development of transport

Iwo Nowak, Anita Fajczak-Kowalska, Magdalena Kowalska

Abstract


Transport brings significant social, economic, spatial and environmental effects, and thus is an important factor in the sustainability of society and the economy.

            The subject of the work is the sustainable development of transport, meaning socially and economically justified activities related to the creation of conditions and the implementation of environmentally friendly and human-friendly practices of facilities, equipment and other solutions that perform the functions of movement.

            The purpose of the study was to present the theoretical basis for the sustainable development concept, derived from the idea of sustainable development - sustainable transport, and to present goals that are to be achieved by improving sustainable transport, with the potential to contribute to a specific target by means of instruments divided into categories: economic instruments, technological instruments, legislative instruments, organizational instruments, market instruments, educational instruments.


Keywords


sustainable development, sustainable transport, sustainable development of transport sustainable transport instruments

Full Text:

PDF

References


Biała Księga, Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg 2011.

Dziuba R., Partycypacja społeczna na tle zasady zrównoważonego rozwoju, "Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji CV", 3725 (2016), pp. 49-56.

Maternowska M., Sustainable Development - Implications for Logistics Management, "Logistics and Transport", 19 (2013)/3, pp. 45-50.

Machowski J., Ochrona środowiska. Prawo i zrównoważony rozwój (Stan prawny na dzień 1 stycznia 2003 r.), Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003.

OECD/BMLFUW, Environmentally Sustainable Transport (EST) – Futures, Strategies and Best Practices, Synthesis Report on the EST project, and EST Guidelines, Organisation for Economic Co-operation and Development, (OECD), Paris; Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management, Vienna 2000.

Pawłowska B., Zrównoważony rozwój transportu jako przykład poprawy efektywności sektora, "Acta Universitatis Lodziensis", 313 (2015)/2, pp. 63-78.

Pawłowska B., Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społeczno-gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.

Piontek B., Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2002.

Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future - http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf [online: 20.10.2017]

Rokicka E., Woźniak W., W kierunku zrównoważonego rozwoju. Koncepcje, interpretacje, konteksty, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, Katedra Socjologii Ogólnej, Łódź 2016.

Rucińska D., Promocja zrównoważonego rozwoju transportu - wybrane przykłady dobrych praktyk, "Logistyka", (2014)/2, pp. 285-299.

Skowroński A., Zrównoważony rozwój perspektywą dalszego postępu cywilizacyjnego, „Problemy Ekorozwoju”, 1 (2006)/2, pp. 47-57.

Stanny M., Czarnecki A., Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Zielonych Płuc Polski. Próba analizy empirycznej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2011.

Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R., Polityka rozwoju transportu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.