Contemporary Threats to the Continuity of Transport Systems

Tomasz Jałowiec, Ewa Dębicka

Abstract


The customers’ expectations towards companies providing transport services continue to grow. Today, besides common tendency to minimize the costs of operation conducted while maintaining the required quality standards, a key role is played by the issue of ensuring the conditions for continuing the implementation of transport processes.

The article characterizes the key threats to the orderly functioning of the transport system and an attempt has been made to indicate the possibility of using the assumptions of the business continuity management concept of in modern transport systems


Keywords


business continuity management, transport systems, threats.

Full Text:

PDF

References


Dębicka E., Jałowiec T., Zarządzanie ciągłością działania we współczesnej logistyce, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, (2015)/5, pp. 68-79.

Ficoń K., Analiza identyfikacyjna logistycznych makrosystemów transportowych, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej”, 51 (2010)/2, pp. 51-80

Koźlak A., Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2008.

Kwaśniewski J., Kundzewicz Z., Juda-Rezler K., Aksjologia zagrożeń, „NAUKA”, (2010), pp. 19-22.

Lisiecki M., Metody i techniki organizatorskie i kierownicze, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, Warszawa 1998.

Norma PN-EN ISO 22301:2014-11 Bezpieczeństwo powszechne. System zarządzania ciągłością działania. Wymagania.

Rydzykowski W., Wojewódzka-Król K. (ed.), Transport, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Tomala F., System transportowy a ogólna teoria systemów, „Zeszyty Naukowe”, 33 (1966).

www.iso.org The ISO Survey of Management System Standard Certifications -2014. Executive summary.

www.polskieradio.pl/42/3168/Artykul/1395829,Ro

syjskie-embargo-polski-sektor-transportowystracil-22-mln-euro.

– z dnia 20.11.2016.

Zięba R., Nowe wyzwania i zagrożenia dlabezpieczeństwa międzynarodowego: aspekty metodologiczne, [in:] Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2010.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.