Development Opportunities for Public Transport Facilities in the Wroclaw Agglomeration on Selected Examples

Piotr Saska, Andrzej Surowiecki, Michał Zieliński

Abstract


The construction of passenger stops of the railway transport has been proposed in order to operate the communication infrastructure of two housing complexes – the village of Mirków and the Residential Estate ‘the Four Seasons’ (Polish: ‘Cztery Pory Roku’), belonging to the agglomeration of Wroclaw. The possibility of the location of the stops within the existing infrastructure is considered. There are presented several variants of the solution to the track layout with passenger service facilities (platforms). The parameters are provided to use for the proposed railroad turnouts and the track pavement structure. In the case of the Estate ‘Four Seasons’ there are also discussed the conditions for the construction of the tram route enabling communication with the center of Wroclaw. The concept of the tram loop in terms of the location of the estate area and the geometric layout of tracks is presented as well.


Keywords


rail transport, public transport, the Wrocław agglomeration

Full Text:

PDF

References


Bałuch H., Bałuch M., Układy geometryczne toru i ich deformacje, Wydawnictwo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Warszawa 2010.

Bogdaniuk B., Towpik K., Budowa, modernizacja i naprawy dróg kolejowych, Wydawnictwo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Warszawa 2010.

Grulkowski S., Kędra Z., Koc W., Nowakowski M. J., Drogi szynowe, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2013.

Id-1 (D-1) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Warszawa 2005.

Id-3 Warunki Techniczne utrzymania podtorza kolejowego. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Warszawa 2009.

Id-4 Instrukcja o oględzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdów. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Warszawa 2014.

Massel A., Projektowanie linii i stacji kolejowych, Wydawnictwo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Warszawa 2010.

Rozporządzenie Nr 987 MTiGM z dn. 10.09.1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, Dz.U. R.P. Nr 151, 15.12.1998 r.

Rozporządzenie MTiGM z dn. 2.03.1999 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. R.P. Nr 43, poz. 430, Warszawa, 14.05.1999.

Surowiecki A., Zagadnienia techniki transportu szynowego (Prędkość ruchu), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im.

T. Kościuszki we Wrocławiu, Wrocław 2012.

Surowiecki A., Modernizacja konstrukcji dróg szynowych. Badania modelowe i eksploatacyjne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk

Lądowych im. T. Kościuszki we Wrocławiu, Wrocław 2012.

Towpik K., Koleje dużych prędkości. Infrastruktura drogi kolejowej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012.

Wroclaw – Plan miasta. Studio PLAN, Wroclaw 2016 -

www.plan.pl

www.galileos.pl


Refbacks

  • There are currently no refbacks.