The Operational Safety of the Railway Track in the Area of a Bridge Structure Made of Corrugated Sheets

Piotr Saska, Jacek Ryczyński, Andrzej Surowiecki, Artur Duchaczek

Abstract


The subject of the article is the assessment of effectiveness of the cooperation between the railway track pavement with a pass of the flexible ground-coating construction made of corrugated sheets, in terms of traffic safety. The object of the research is the track surface, located within the said structure, under operational loading conditions. The article contains the discussion of the concept of the research project currently being prepared by the authors. In particular, there are presented: the object of research, the purpose of the project, its thematic scope and the method of research, as well as theoretical models of research, the specification of tasks implemented in the project, the way of the field verification of the theoretical approach to the issue in question and the expected results of the research

Keywords


bridge structure, ground-coating construction, railway track, operational safety

Full Text:

PDF

References


Id-3 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Warszawa 2009.

Janusz L., Madaj A., Obiekty inżynierskie z blach falistych. Projektowanie i wykonawstwo, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2007.

Machelski C., Modelowanie mostowych konstrukcji gruntowo-powłokowych. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2008.

Machelski C., Budowa konstrukcji gruntowopowłokowych, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2013.

Puła W., Zastosowania teorii niezawodności konstrukcji do oceny bezpieczeństwa fundamentów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2004.

Strzelecki T. (ed.), Mechanika ośrodków niejednorodnych. Teoria homogenizacji, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 1997.

Strzelecki T., Proces przepływu filtracyjnego przez ośrodki niejednorodne. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 1996.

Strzelecki T., Kostecki S., Analiza rozwiązania analitycznego przepływu przez groblę ziemną, [in:] Sympozjum Hydrotechnika VIII, Wyd. Śląska

Rada NOT FSNT w Katowicach, Ustroń, 9-11.05.2005, Katowice 2005.

Strzelecki T., Kostecki S., Żak M., Modelowanie przepływów przez ośrodki porowate, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2008.

Surowiecki A., Komunikacyjne budowle ziemne ze wzmocnieniem skarp. Badania modelowe nośności i stateczności, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. T. Kościuszki, Wrocław 2016.

Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych konstrukcji inżynierskich z blach falistych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Żmigród 2004.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.