Concept of Freight Road-Railing Transport in Bimodal Technology

Leszek Mindur

Abstract


The article presents: the essence of bimodal transport, technical measures, technologies and setting bimodal trains in bimodal transport systems. Summary of the article is the analysis of advantages and disadvantages of road-rail freight
transport in bimodal technology.


Keywords


bimodal transport, technology, bimodal transport systems, advantages and disadvantages of road-rail transport

Full Text:

PDF

References


Hajdul M., Model zintegrowanego systemu przewozów multimodalnych ładunków zjednostkowanych, [in:] Europa-Azja. Gospodarka, transport, ed. by Mindur L., Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2007.

Materiały z II Ogólnopolskiego Sympozjum Monotematycznego "Techniczne środki transportu drogowo-szynowego (bimodalnego)", realizacja projektu KBN nr 31 174 9l 01 przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pojazdów Szynowych, Dyrekcję Eksploatacji Cystern oraz Instytut Pojazdów Politechniki Warszawskiej, Poznań-Skoki, 25-26 listopada 1993.

Meyer-Larsen N., CHINOS – optimisation in intermodal container terminals using RFID, [in:] 2nd PROMIT Workshop “Integrating information and security technologies to enhance intermodal transport chains”. Thessaloniki, 8-9 February 2007.

Przewozy multimodalne ładunków zjednostkowanych w Polsce w relacji Zachód Wschód i Wschód-Zachód, Projekt badawczy KBN nr 1587/T12/2005/28 (w:) „Intermodalna sieć logistyczna w Polsce – koncepcja rozwiązań

modelowych i uwarunkowania wdrożeniowe”, nr projektu NN50938536, Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.

Sitarz M., Rozwój i integracja systemu bezpieczeństwa transportu kolejowego, [in:] Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu, vol. 2: Uwarunkowania rozwoju integracji systemów bezpieczeństwa transport, ed. by

Krystek R., Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2009.

Mindur L. (ed.), Technologie transportowe, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Warszawa–Radom 2014.

Mindur M. (ed.), Транспорт в товарообмене между Европой и Азией, Idee-PIB, Warszawa-Radom 2011.

Mindur L., Krzyżaniak S. (edd.), Tworzenie warunków funkcjonowania i rozwoju intermodalnej sieci logistycznej w Polsce. Aspekty metodyczne, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2011.

Wronka J., Rynek transportu kombinowanego w Europie, [in:] Transport multimodalny. Konferencja Naukowa, Jastrzębia Góra, 7-8 maja 1998.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.