Parametric Assessment of Competitiveness of Commercial Sea Ports Based on Their Logistic Potential with the Use of the AHP Method

Ryszard Karol Miler, Bohdan Pac, Werner Gronau

Abstract


The article comes as a summary presenting one of the stages in the realisation of a project carried out at the Chair of Logistics at Gdańsk School of Banking (WSB Gdańsk) in the cooperation with Fachschule in Stralsund. The project concerns the use of multi-criteria decision models for assessing competitiveness of commercial sea ports based on their logistic potential. The project team, whose members have a lot of experience in the field of sea logistics gained during their long professional practice, has verified a preliminary concept representing a logistic model of a commercial sea port. The project team has also provided the analysis of the use of multi-criteria decision models for the assessment of the suggested model, in terms of the competitiveness of the analysed entities. The suggested model of the logistic potential of a commercial sea port is graphically interpreted and described with the use of a multi- criteria assessment sheet. It refers strictly to the factors which determine the macro-, micro-, and mezzo-economic levels of competitiveness presented by such an economic entity as a commercial sea port. The logistic potential of a commercial sea port is presented as a hierarchical set of criteria, sub-criteria and diagnostic features assessed at the level of the analysed installation, which is directly compared with other competitive installations. During the research and in the course of analyses, it has been decided that further assessment shall be performed with the use of the following method: the analytic hierarchy process of decision making. This method comes as an optimal instrument to provide mutual assessment of logistic potentials of the analysed entities which operate in particular sea areas. An adequate methodology has been also selected to comply with the suggested solution – it allows the authors to quantify the logistic potential of a commercial sea port in terms of its competitiveness.


Keywords


seaport competitiveness, logistic potential, AHP

Full Text:

PDF

References


Adamkiewicz H. G., Konkurencyjność przedsiębiorstwa na tle procesów globalizacji konkurencji, [in:] Współdziałanie strategiczne w gospodarce. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Strategii Rozwojowych w Przemyśle Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Karpacz 20-30 maja 1998 roku, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Prace Naukowe nr 786, Wrocław 1998.

Bozarth C., Handfirld R., Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, Helion, Gliwice 2007.

Christowa Cz., Podstawy budowy i funkcjonowania portowych centrów logistycznych, Zachodniopomorskie Centrum Logistyczne – Port Szczecin, Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin 2005.

Christowa–Dobrowolska M., Konkurencyjność portów morskich basenu Morza Bałtyckiego, Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin 2007.

Ficoń K., Logistyka operacyjna, BEL, Warszawa 2004.

Ficoń K., Logistyka morska, statki, porty i spedycja, BEL, Warszawa 2010.

Grzelakowski A., Matczak M., Współczesne porty morskie, Uniwersytet Morski w Gdyni, Gdynia 2012.

Klimek H., Funkcjonowanie rynku usług portowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2010.

Kolman R., Ilościowe określanie jakości, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1973.

Krawczyk S., Matematyczna analiza sytuacji decyzyjnych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1990.

Markusik S., Infrastruktura logistyczna w transporcie, vol. 1: Środki transportu, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009.

NATO Logistics Handbook, NATO Headquarters, 1997.

Neider J., Rozwój polskich portów morskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.

Nejder J., Polskie porty morskie, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.

Pac B., Koncepcja wielokryterialnej oceny potencjału logistycznego jako narzędzia do badania konkurencyjności morskich portów handlowych, [in:] Nowosielski T., Dąbrowski J. (edd.), Konferencja InfoGlobmar 2014 "Porty morskie i żegluga w systemach transportowych", Gdańsk, Instytut Transportu i Handlu Morskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014, pp. 53-70.

Pluciński M., Polskie Porty Morskie w zmieniającym się otoczeniu zewnętrznym, CeDeWu, Warszawa 2013.

Polish Ports Handbook 2013, Wydawnictwo Link, Szczecin 2013.

Jacyna M. (ed.), System logistyczny Polski, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012.

Gorynia M., Łaźniewska E. (edd.), Kompendium wiedzy o konkurencyjności, Polskie Wydawnictwo Ekoniomiczne, Warszawa 2009.

Sikorski P., Spedycja w praktyce – wiek XXI, Polskie Wydawnictwo Transportowe, Warszawa 2008.

Starzyńska B., Hamrol A., Grabowska M., Poradnik menedżera jakości. Kompendium wiedzy o narzędziach jakości, Oficyna Wydawnicza Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.