Cyclical Fluctuations in Transport. Turning Points Detection

Sławomir Dorosiewicz

Abstract


This paper presents the preliminary analysis of the characteristics of cyclical fluctuations in the freight transport market in Poland. The aim of the analysis is to identify, based on the estimated turning points (using the Bry Boschan method, as well as Hidden Markov Models), expansion and contraction phases in freight transport. These results are compared with the business climate indicators calculated on the basis of survey research in the freight transport.


Keywords


Cyclical fluctuations, transport, turning points, Bry Boschan Method, Hidde Markov Models.

Full Text:

PDF

References


Adamowicz E., Dudek S., Pachucki D., Walczyk K., Synchronizacja cyklu koniunkturalnego polskiej gospodarki z krajami strefy euro w kontekście struktury tych gospodarek, [in:] Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2008.

Adamowicz E., Dudek S., Pachucki D., Walczyk K., Wahania cykliczne w Polsce i strefie euro, "Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Polityka gospodarcza w warunkach integracji z Unią Europejską", 82 (2009), pp. 223-233.

Balke I., Dorosiewicz S., Dorosiewicz T., Koniunktura w transporcie, Oficyna Wydawnicza Instytutu Transportu Ssamochodowego, Warszawa 1997-2014.

Bernardelli M., Dędys M., Ukryte modele Markowa w analizie wyników testu koniunktury gospodarczej, "Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH", 90 (2012), pp. 159-181.

Bry G., Boschan Ch., Cyclical Analysis of Time Series, Technical Papers of NBER, 1971.

Cappe O., Moulines E., Ryden T., Inference in Hidden Markov Models, Springer Series in Statistics, 2005.

Christiano L. J., Fitzgerald T. J., The band pass filter, "International Economic Review", 44 (2003)/2, pp. 435–465.

Dorosiewicz S., Koniunktura w transporcie. Metodyka badań, wyniki, modele, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 2013.

Drozdowicz-Bieć M., Cykle i wskaźniki koniunktury, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2012.

GUS. Badania koniunktury gospodarczej, Wyd. GUS.

Harding D., Pagan A., Dissecting the cycle: A methodological investigation, "Journal of Monetary Economics", 49 (2002)/2, pp. 365–381.

Matkowski Z., Composite Indicators of Business Activity for Macroeconomic Analysis, "Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH", 74 (2004), pp. 1-17.

Skrzypczyński P.,Wahania aktywności gospodarczej w Polsce i strefie euro, Narodowy Bank Polski, Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, 2008.

Viterbi A., Error bounds for convolutional codes and an asymptotically optimum decoding algorithm, "IEEE Transactions on Information Theory", 13 (1967)/2, pp. 260–269.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.