Social Aspects of Urban Logistics in the Context of CSR

Katarzyna Huk, Krzysztof Witkowski, Wiesław Wasilewski

Abstract


Changes in the economy are affecting the development of urban areas, as well as the attitudes and awareness within them. An important issue today is that of social aspects which not only relate to the essence of urban logistics, but also constitute one of the elements around which the concept of corporate social responsibility oscillates. This article addresses the relationships and common areas occurring between urban logistics and the concept of corporate social responsibility from the point of view of social factors.


Keywords


city logistics, Corporate Social Responsibility, the social dimension

Full Text:

PDF

References


Adamiak A., Nowicki M., Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu, [in:] Zakrzewska A., Bielawska (ed.), Podstawy zarządzania, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012.

Browne E., Lindholm M., Allen J., Partnership among Stakeholders, [in:] Taniguchi E., Thompson R. G., City Logistics. Mapping The Future, CRC Press, Boca Raton 2015.

Ehmke J. F., Integration of Information and Optimization Models for Routing in City Logistics, Springer, New York 2012.

Gableta M., W kierunku operacjonalizacji pojęcia odpowiedzialności społecznej w obszarze zatrudnienia, [in:] Jagoda H., Lichtarski J. (ed.), Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2010.

Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.

Kaźmierski J., Zarządzanie logistyczne w rozwoju miasta i regionu – strategiczna rola centrów logistycznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne problemy usług", 453 (2007)/8, pp. 95-103.

Sokołowska A., Społeczna odpowiedzialność małego przedsiębiorstwa – przejawy i dylematy, „E-mentor”, 32 (2009)/5, pp. 31-37.

Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert D. R. Jr., Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997.

Szołtysek J., Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2005.

Szołtysek J., Logistyka miasta – geneza, istota, perspektywy, “Logistyka”, (2010)/5, pp. 7-12.

Szymczak M., Logistyka miejska, [in:] Gołembska E. (ed.), Kompendium wiedzy o logistyce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013.

Witkowski K., Aspekt logistyki miejskiej w gospodarowaniu infrastrukturą transportową miasta, "Prace Instytutu Prawa i Administracji PWSZ w Sulechowie. Studia Lubuskie”, 3, Sulechów 2007.

Young S., Etyczny kapitalizm. Jak na powrót połączyć prywatny interes z dobrem publicznym, Metamorfoza, Wrocław 2005.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.