Enhancing the Management Level of Critical Infrastructure Protection

Miloslav Seidl, Ladislav Šimák, Jozef Ristvej

Abstract


The requirements of the European Union on the security and safety and the critical infrastructure protection. The conception of the critical infrastructure protection in the conditions of the Slovak Republic. The system of the university preparation of the experts in Slovakia and its particularities in the conditions of the crisis management. Requirements on the crisis managers operating in the area of protecting the elements of the crisis infrastructure. The conception of the curricula, the structure of the general and professional, compulsory and optional subjects and particularities in the accreditation process

Keywords


Education, crisis management, critical infrastructure, protection

Full Text:

PDF

References


Správa o bezpečnosti SR za rok 2012, UV-16112/2013, schválená 26.06.2013, uznesením číslo: 325/201 (Report about Security and Safety of the Slovak Republic for 2012)

Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the Specific Programme “Cooperation” implementing the Seventh Framework Programme (2007-2013) of the European Community for research, technological development and demonstration activities, Brussels, 21.9.2005 - ftp://ftp.cordis.lu/pub/fp7/docs/com2005_0440en01.pdf

Security and Space - www.cordis.europa.eu.int/fp7/space.htm

Národný kvalifikačný rámec Slovenskej republiky a prepojenie na úrovne Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie, MŠVVŠ SR, Bratislava 2012 - www.nuczv.sk

Akreditačný spis študijného programu „Bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry“, FŠI Žilinskej Univerzity v Žiline, 2013.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.