Adaptation of the “7 Rights” Model to Education of Logistics Engineers

Ryszard Karol Miler, Bohdan Pac

Abstract


The article presents the authors’ original concept concerning the “7R” model in education of engineers of logistics at the higher education level with practical profile. The concept is based on classic optimizing solutions used in logistics processes. The paper tries to reorganize the education system of logisticians and adjust it to the needs of the labour market by applying innovative solutions, which activate all the system’s stakeholders at the same time and level

Keywords


"7R" model in education, education of engineers of logistics

Full Text:

PDF

References


A guide to the Project Management Body of Knowledge, 4th edition, PMI, USA 2008.

Antonowicz M., Nowak I., Innowacyjność i logistyka w kształceniu, “Logistyka”, (2013)/3.

Brzeziński M., Kształcenie inżynierów logistyki w WAT, “Logistyka”, (2012)/1, pp. 75-78.

Detyna B., Profile kształcenia na kierunku logistyka – nowe wyzwania stojące przed uczelniami wyższymi, “Logistyka”, (2013)/1, pp. 67-71.

Jonkis A., Edukacja logistyczna w Polsce, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Gdańsk 2009.

Kisperska–Moroń D., Zarządzanie logistyczne. Nowoczesne wzorce kształcenia w uczelniach ekonomicznych i szkołach zarządzania, [in:] Wyjść naprzeciw logistycznym wyzwaniom XXI wieku, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2007.

Kołodziejczyk P., Szołtysek J., Beer Game – praktyczne refleksje o grze logistycznej w dydaktyce, “Logistyka”, (2012)/1, pp. 69-72.

Fertsh M. (ed.), Podstawy logistyki, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2006.

Kształcenie w logistyce i transporcie szansą dla województwa łódzkiego, Uniwersytet Humanistyczno-Ekonomiczny w Łodzi, Łódź 2012.

Kształcenie w logistyce i transporcie szansą województwa łódzkiego, Uniwersytet Humanistyczno-Ekonomiczny w Łodzi, Łódź 2013.

Van Eckert H., Sprzedaż i dystrybucja, praktyka i teoria biznesu, Wydawnictwo BC.edu, Warszawa 2010.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.