Chosem elements of the crisis management during a flood

Kazimierz Rawłuszko

Abstract


This article describes issues connected with the crisis management, its essence and stages in relation to the crisis situation of the flood. There are four phases of crisis management prsented: prevence, preparation, reaction and reconsctruction in the context of the flood that happened in Poland in 1997 and its consequences.

Keywords


flood; management; crisis management

Full Text:

PDF

References


Augustyn S., Praca menedżera programów kryzysowych na lokalnych szczeblach zarządzania, [in:] Materiały sympozjum nt. Samorząd terenowy wobec nadzwyczajnych zagrożeń, Bydgoszcz 1998.

Bednarek J., Dylematy cywilizacji a szkolenie OC, “Przegląd Obrony Cywilnej”, (1997).

Czermiński A., Podstawy organizacji i zarządzania, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Gdynia 2001.

Krzyżanowski J., Podstawy nauki zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1985.

Tyrała P., Zarządzanie kryzysowe, Ryzyko-Bezpieczeństwo-Obronność, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.