Obtaining EU Funding for the Development of Intermodal Transport in Poland

Sławomir Kowalski

Abstract


New changes and a new way of obtaining EU funding emerged in the intermodal transport sector in 2004-2006 and 2007-2013.The new economic situation requires changes of the ways of obtaining EU funding to subsidise projects involving the development of intermodal transport in Poland. Intermodal transport projects are one type of investment projects that increase safety and promote environmentally friendly solutions in transport. The article is an analysis of the available sources of EU funding for intermodal transport projects. The objectives and priorities of funding projects within two financial perspectives are presented. The article also looks at the principles of Poland’s policy on implementing such projects subsidised by the EU.

Keywords


obtaining EU funding, intermodal transport, effectiveness, projects

Full Text:

PDF

References


Glossary for transport statistics, 3rd Edition, European Commission, 2003.

Trochymiak B., Dobre czasy dla transportu intermodalnego, Gazeta prawna, 2007.

Rodrigue P., Claude C., Brian S., The Geography of transport system, New York, Routledge 2006.

Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym, Instytut Badań Strukturalnych Warszawa 2008.

Krajowa Strategia Rozwoju 2007-2015 - http://www.mrr.gov.pl/srk

http://www.mrr.gov.pl/Aktualnosci/Strony/Polska

%20w%20czolowce%20negocjacji.aspx

http://www.cie.gov.pl/www/serce.nsf/0/0D8F572B

BACEFCC125726600425BA6?Open

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 4 września 2006r. w sprawie trybu, sposobu i warunków współfinansowania inwestycji

kolejowych w transporcie intermodalnym.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 października 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006, Dz. U. z 2004 r., no 235, pos. 2350.

Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków

transportem intermodalnym, Instytut Badań Strukturalnych Warszawa 2008.

Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006, Departament Zarządzania Programem Transport

Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013, Szczegółowy opis priorytetów, Uchwała Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2008 r.

Wnioski o dofinansowanie zostały złożone we wrześniu 2005, podczas gdy pierwszą umowę o dofinansowaniu podpisano dopiero w marcu 2007 r.

Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 25 stycznia 2006 r. nr N 160/2005 - Polska w sprawie programu pomocy dla rozwoju systemów

intermodalnych.

Instytut Badań Strukturalnych, Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie

wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym, Warszawa 2008.

Porty morskie i śródlądowe 2007 - udział kolei spada, "Transport Szynowy", 3 (2008)/2 - http://www.transportszynowy.pl/index.php?p=wiecej&id=37 /dostęp 4.08.2013r.

Trochymiak B., Przewozy intermodalne są nadal mało konkurencyjne, Gazeta prawna, 6.12.2006 - http://egp.gazetaprawna.pl/index.php?ac

t=mprasa&su


Refbacks

  • There are currently no refbacks.