The Importance of Logistics in Creating Entrepreneurial Network Structures

Anna Ewa Wiśniewska-Sałek

Abstract


Building entrepreneurial companies is associated with taking actions to enable their general development, leading to application of innovative solutions, both in technology and management. Modern economy and pervasive crisis force entrepreneurs to search for alternative means for supporting the progress in order to be able to fight for customers against ‘foreign countries of cheaper production’ and, at the same time, to not being forced to use "drastic" methods of reducing production costs. This paper presents the already existing solutions that are not fully used in Polish reality, which are the network structures (clusters) that have beneficial economic impact and build integrated supply chains. The author is taking a theoretical attempt to connect concept of supply chains and clusters. Consolidation will relieve the individual companies and thereby will create opportunities to take new - common – actions, which together will create entrepreneurial network structure and bring individual benefits.

Keywords


network structure, supply chain, logistics centers, entrepreneurship

Full Text:

PDF

References


Bozarth C., Handfield R.B., Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, Helion, Gliwice 2007

Brzeziński S. (ed), Global Logistics Challenges, Wyd.WZPCzęst., Częstochowa 2006

Ciesielski M., Długosz J. (red.nauk.), Strategie łańcuchów dostaw, PWE, Warszawa 2010

Grondys K., Kott I., The Analysis of the Customer Service Level in Maintenance [w] “5th International Doctoral Students Workshop on Logistics. Conference Proceedings”, Otto-von-Guericke University Magdeburg 2012

Krupski R. (red.), Elastyczność organizacji, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2008

Markowski T., Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego, [w:] Strzelecki Z. (red. nauk.), „Gospodarka regionalna i lokalna”, PWN, Warszawa 2008

Markowski T., Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego, [w:] Strzelecki Z. (red. nauk.), „Gospodarka regionalna i lokalna”, PWN, Warszawa 2008

Marshall A., Principles of Economics, Macmillan and Co., Ltd., London 1890, wersja elektroniczna: ebook - www.econlib.org/library/Marshall

Niedziółka M., Przedsiębiorczość gminy a rozwój regionalny, [w:] Kuciński K. „Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce”, Difin, Warszawa 2010

Nowakowska A., Teoretyczne aspekty zarządzania łańcuchem dostaw, [w] Wójcik-Mazur A. (red. nauk.) „Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem”, Sekcja Wydaw. WZ PCzęst., Częstochowa 2012

Nowakowska-Grunt J., Strategie przedsiębiorstw na rynku usług logistycznych w Polsce i Europie, Logistyka nr.5/2011

Nowicka-Skowron M. (red.) Zarządzanie sieciami współdziałania w procesie budowy innowacyjnej organizacji i regionu. Wyd.WZPCzęst., Częstochowa 2009

Pakulska T., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w rozwoju przedsiębiorczości w regionie, [w:] Kuciński K., Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, Difin, Warszawa 2010

Poirier Ch. C.,Quinn F. J., How are we doing? A survey of supply chain progress, Supply Chain Management Review, Vol. 8 No. 8, 2004

Porter M., Porter o konkurencyjności, PWE, Warszawa 2001

Pypłacz P., Management of information resources in small enterprises, [w:] Kościelniak H., „Determinants of entrepreneurship development”, WWZPCz, Częstochowa 2011

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. Nr 226, poz. 1651 z dnia 11 grudnia 2006 r., § 13, punkt 2.)

Sałek R., Efficiency of Internal Transportation Layouts in Logistics Processes [w] Szołtysek J. (ed.), “Logistics and Supply Chain Management in Polish, Russian and Ukrainian Research”, Publish.Univ.Econ. in Katowice 2011

Skawińska E., Zalewski R.I., Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat-Europa-Polska, PWE, Warszawa 2009

Skowron-Grabowska B., Centra logistyczne w łańcuchu dostaw, PWE, Warszawa 2010

Smith A., An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Methuen & Co., Ltd., London 1776, wersja elektroniczna: ebook - www.econlib.org /library/Smith

Szymonik A., Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, cz.1, Difin, Warszawa 2010

Szymonik A., Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, cz.2, Difin, Warszawa 2011

Truong T.H., Azadivar F., Simulation based optimization for supply chain configuration design [w] “Proceedings of the2—3 Winter Simulation Conference” – www.informs-cs.org/wsc03papers/158.pdf

Wiśniewska-Sałek A., Nowakowska-Grunt J., The Concept of Clusters in Agile Supply Chains,[w:] Dragolea L., Grabara J. (ed.) “Tourism, Quality & Management - Challenges for Development and Sustainability”, WWZPCzęst., Częstochowa 2010

Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia, PWE, Warszawa 2012


Refbacks

  • There are currently no refbacks.