Transport Co-Modality and Intermodal Transshipment Terminals

Tomasz Ambroziak, Marianna Jacyna, Piotr Gołębiowski, Dariusz Pyza, Mariusz Wasiak, Emilian Szczepański

Abstract


Co-modality means the efficient use of transport modes operating on their own or in multimodal integration in the European transport system to reach an optimal and sustainable exploitation of resources. Due to the growing demand for freight transport high efficiency and co-modality of different branches of transport in the European transport system are imperative. The basic criterion for assessing the effectiveness of all the available and proposed solutions must be economical bill, complex conducted both in terms of micro (at the level of each customer) and macro (at the level of the whole transport sector), endearing issues of economic, ecology, social, etc. An important aspect are the additional costs such as those related to the creation of new element of infrastructure, especially point elements of infrastructure.

Keywords


co-modality of transport; intermodal terminals handling; logistics infrastructure

Full Text:

PDF

References


Arnold P., Peeters D., Thomas I.: Modelling a rail/road intermodal transportation system, Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, Elsevier 2004, cz. 40, nr 3.

Barnhart C., Laporte G.: Transportation, Handbooks in Operations Research and Management Science, Elsevier 2007, cz. 14.

Hall R. H.: Organizations: Structures Processes and Outcomes, 4th ed., Engelwood Cliffs, New York 1987.

Jacyna M.: Modelowanie i ocena systemów transportowych Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009.

Jacyna M.: Sprawozdanie z zadania 7 pt. „Koncepcja modelu systemu logistycznego Polski” projektu rozwojowego nt. Model systemu logistycznego Polski jako droga do komodalności transportu w UE. Warszawa 2010.

Jacyna M. (red.): System Logistyczny Polski. Uwarunkowania techniczno-technologiczne komodalności transportu, OWPW, Warszawa 2012.

Jakubowski L.: Technologia prac ładunkowych, OWPW, Warszawa 2009.

Kasperek M., Szołtysek J.: Transport w systemach logistycznych, Akademia Ekonomiczna Katedra Logistyki, HABEX, Gliwice 1997.

Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak S. (red.): Logistyka, Instytut Logistyki i Magazyno-wania, Poznań 2009.

Komisja Wspólnot Europejskich: Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Logistyka transportu towarowego w Europie – klucz do zrównoważonej mobilności [on-line]. [dostęp 15 maja 2013]. Dostępny w World Wide Web: http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=com:2006:0336:fin:pl:pdf.

Nowosielski L.: Organizacja przewozów kolejowych, Kolejowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1999.

Rydzkowski W., Wojewódzka – Król K. (red.): Transport, PWN, Warszawa 2000.

Szczepaniak T. (red.): Transport i spedycja w handlu zagranicznym, PWE, Warszawa 2002.

Urząd Transportu Kolejowego, Departament Regulacji Rynku Kolejowego: Analiza rynku kolejowych przewozów intermodalnych [on line] [dostęp maj 2013]. Dostępny w World Wide Web: www.utk.gov.pl.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.