Micro-Logistical Aspects of Manufacturing Enterprises in Supply Chain

Robert Sałek

Abstract


Manufacturing companies are the crucial link in a supply chain; they shape goods directly as operational subject. Special consideration has been taken of the micro logistics area of these enterprises and the significance that the area plays in the formation of the chain. Production of goods is associated with managing multiple processes, both manufacturing and logistics, and therefore an important factor determining the proper functioning of an enterprises is their relative connection and systematization.

Keywords


micro-logistics, supply chain management, production logistics, logistic management

Full Text:

PDF

References


Abt S., Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie, Wyd. PWE, Warszawa 1998, s. 19.

Ailawadi S.C., Singh R., Logistics Management, PHI Learning Pvt. Ltd., New Delhi 2005, s. 19.

Bendkowski J., Kramarz M., Logistyka stosowana, metody, techniki, analizy, Część 1 Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006, s. 37-38.

Bjerreskov Dinitzen H., Bohlbro D., Value-Added Logistics in Supply Chain Management, Academica, Copenhagen 2010, s. 56-58.

Blaik P., Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE, Warszawa 2010, s. 201.

Fertsch M., Cyplik P., Hadaś Ł., Logistyka produkcji. Teoria i praktyka, Wyd. ILIM, 2010, s. 18.

Fertsch M., Logistyczne aspekty sterowania produkcją, [w:] Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak S., (red.), Logistyka, Wyd. ILIM, Poznań 2009, s. 201.

Ganesha Prasad M.S., Raju B.S., Computer Integrated Manufacturing, Firewall Media, New Delhi 2007.

Ivanov D., Sokolov B., Adaptive Supply Chain Management, Springer 2009.

Sadler I., Logistics and Supply Chain Integration, SAGE Publications Ltd, London 2007.

Klonowski Z.J., Systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem. Modele rozwoju i właściwości funkcjonalne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2004, s. 112-113.

Kot S., (red.), Nowe kierunki rozwoju logistyki, Monografie nr 155, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2008.

Kurzak L., Evolution of Logistics Management in Production Enterprises, [w:] Höck M., Nowicka-Skowron M., (red.nauk.), Freiberger Forschungshefte, D 238 Wirtschaftswissenschaften, TU Bergakademie Freiberg 2010, s. 168-188.

Kurzak L., Faza cyklu życia produktu a działalność marketingowa, [w:] Pabian A., (red.) „Środki i formy marketingowego oddziaływania na konsumentów”, Wyd. PCz, Częstochowa 2008, s. 100-109.

Leeman J.J.A., Supply Chain Management, BoD – Books on Demand, Institute for Business Process Management, Dusseldorf 2010.

Mikus B., Strategisches Logistikmanagement. Ein markt-, prozess- und ressourceorientiertes Konzept, Deutscher Universitäts-Verlog/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2003, s. 18.

Murthy P R., Production And Operations Management, New Age International, New Delhi 2007, s. 3-4.

Nowakowska-Grunt J., Wiśniewska A., Methods of improvement of efficiency the manufacturing logistics management, [w:] „Nove smery vo vyrobnych technologiach 2008, IX Medzinarodna Vedecka Konferencia”, Slovenska Republika, Presov 2008, s. 57.

Nowicka-Skowron M., Nowakowska-Grunt J., Application of measures for assessment of supply chain management in manufacturing enterprises, [w:] Modrák V., Oravec P., (eds.), “Management of Manufacturing Systems. Proceedings”, 3rd. Conference with International Participation. Presov 2008, s. 279-282.

Nowicki A., Sitarska M., (red.), Procesy informacyjne w zarządzaniu, Wyd. UE, Wrocław 2010, s. 45.

Shivanand H.K., Flexible Manufacturing System, New Age International, 2006.

Sołtysik M., Zarządzanie logistyczne, Wyd. AE, Katowice 2003, s. 59, 117.

Śliwczyński B., Controlling operacyjny łańcucha dostaw w zarządzaniu wartością produktu, Wyd. UE w Poznaniu, 2011, s. 302.

Śliwczyński B., Controlling w łańcuchu dostaw skutecznym narzędziem budowania przewagi konkurencyjnej, [w:] „Najlepsze praktyki w logistyce”, Materiały konferencyjne, Polski Kongres Logistyczny, Poznań 2006, s. 247-259.

Vohra N., Quantitative Techniques in Management, Tata McGraw-Hill Education, New Delhi 2006 s.3-12.

Wang L., Koh S.C.L., Enterprise Networks and Logistics for Agile Manufacturing, Springer 2010, s. 2-3.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.