Strategies, Methods and Tools of Supply Chain Management in Polish Enterprises

Ewa Pralat, Kamila Fabiszak

Abstract


This paper demonstrates the state of supply chains in Polish companies, describes the reasons for their current situation and their future perspectives. Moreover, it presents the results of research into supply chains and their strategies, together with methods and tools applied in researched companies. The topics covered in the paper include: effects of and obstacles for supply chain integration, conceptions of supply chain management, application of computer systems and tools. All collected data are analyzed in the context of company size and capital origin.

Keywords


supply chain; chain management; strategy

Full Text:

PDF

References


Chopra S., Meindl P., Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation, Pearson Pren-tice-Hall, New Jersey 2007.

Blascovich J., Ferrer A., Markham B., Follow The Procurement Leaders: Seven Ways to Lasting Re-sults. A.T. Kearney’s 2011 Assessment of Excellence in Procurement Study. AT Kearney 2011.

Happek S., Supply Chain Strategy. The Importance of Aligning Yours Strategy, A UPS Supply Cha-in Solutions White Paper.

Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia, PWE, Warszawa 2010.

Barcik R., Kubański M., Współczesne trendy w za-rządzaniu łańcuchem dostaw, „Logistyka” 2/2011.

Christopher M., Logistics and Supply Chain Management. Creating Value-Adding Networks, Prentice-Hall, Great Britain 2005.

Witkowski J., Rodawski B., Zarządzanie zintegrowanymi łańcuchami dostaw w Polsce – wyniki badań, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 6/2001.

Fechner I., Szyszka G., Logistyka w Polsce. Raport 2007, Biblioteka Logistyczna, Poznań 2008.

Fabiszak K., Strategie zarządzania łańcuchem do-staw w polskich przedsiębiorstwach, praca dyplomowa na Wydziale Informatyki i Zarządzania 2010.

Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J. Jr., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2010.

Hałas E., Standardy w łańcuchu dostaw, http://www.kdfdialog.pl/?act=art&article=standardy_w_lancuchu_dostaw,158#


Refbacks

  • There are currently no refbacks.