An Approach to Optimize the Cargo Distribution in Urban Areas

Emilian Szczepański, Marianna Jacyna

Abstract


The paper contains considerations concerning the approach to determin acceptable plans for distribution in urban areas. The distribution systems as an area of research in terms of reliability and ecological transport were presented. Multilevel distribution systems were characterized. Formalization of the city transport network model and optimization task were done. An algorithm to solve the problem of route optimization based on the solution of the VRP (Vehicle Routing Problem) was proposed and described.


Keywords


multistage distribution system; vehicle routing problem; city logistic; reliability and ecology in distribution systems

Full Text:

PDF

References


Ambroziak T., Jachimowski R.: Problematyka obsługi transportowej w jednoszczeblowym systemie dystrybucji. Logistyka 4/2011

Ambroziak T., Jacyna M., Wasiak M.: The Logistic Services in a hierarchical distribution System. Transport Science and Technology. ELSEVIER. Chapter 30. ISBN-13: 978-0-08-044707-0 (ISBN-10: 0-08-044707-4) DEC-2006

Ambroziak T., Pyza D.: Wybrane aspekty modelowania systemów przewozowych. Prace naukowe Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009

Bluszcz M., Jacyna M.,: Koncepcja modelu obsługi logistycznej miasta. Logistyka 4/2010

Cormen T. H., Leiserson C. E., Rivest R. L., Stein C.: Wprowadzenie do algorytmów. WNT, Warszawa 2004

Dietrich W.: Freight Transport Strategy for the City of Zurich. Materiały konferencyjne 4-tych warsztatów BESTUFS, Zurich 2006

Gołembska E., Czajka P., Tomaszewska D.: Logistyka miejska XXI wieku. Eurologistics 3/2001

Jacyna M., Murawski J., Szczepański E.: Optymalizacja dostaw drewna w relacji nadleśnictwo - zakład produkcyjny z wykorzystaniem pakietu OOT_1. Logistyka 4/2011

Jacyna M., Pyza D., Nowakowski T.: Selected Aspects of Model Approach to Logistics System of Poland, Logistics and Transport Vol 10, No 1,/2010

Jacyna M.: Modelowanie i ocena systemów transportowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009

Jacyna M.: The role of Cargo Consolidation Center in urban logistic system. Urban Transport XII, WIT Press 2011

McCollom N., Blank L.: Simulation Model For Multi Level Distribution Planning. ANSS '79 Proceedings of the 12th annual symposium on Simulation, New Jersey 1979r., USA

Merkisz J., Radzimirski S.: Nowe przepisy Unii europejskiej o emisji zanieczyszczeń z pojazdów samochodowych, „Transport Samochodowy” wydawnictwo ITS 2/2011

Merkisz J.: Zanieczyszczenie środowiska przez transport samochodowy Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Poznań 2000

Michalkiewicz Z.: Algorytmy genetyczne + struktury danych = programy ewolucyjne. WNT, Warszawa 2003

Michlowicz E.: Rozwiązywanie problemów dostaw w systemach dystrybucji. Logistyka 4/2012

Nowakowski T., Werbińska S.: Zagadnienie oceny gotowości systemu logistycznego. Logistyka, nr 5/2007.

Nowakowski T.: Niezawodność systemów logistycznych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011

Šimák L.:Integration of transport in logistics systems Logistics and Transport Vol 8, No 1, 2009

Thorne G., Browne M., „Przewodnik po dobrych praktykach w towarowym transporcie miejskim”, BESTUFS 2007r., str. 30.

Zomer G.R.: Optimisitaion of Urban Freight Systems by strategic co-operations. materiały konferencyjne LIFE-CEDM, Lucca 2008


Refbacks

  • There are currently no refbacks.