Examples of fast technologies connected to re-construction of transport infrastructure in crisis and extreme situations

Zenon Zamiar, Andrzej Surowiecki

Abstract


This article includes the discussion on chosen technologies of fast construction and re-construction of engeneering objects, damaged or totally destroyed as a result of natural disasters, catastrophes, hostilities, terrorist actions ect. Among examples of solutions there are light resistance construction from reinforced ground and other special solutions.

Keywords


technology rehabilitation of transport infrastructure; crisis situations

Full Text:

PDF

References


Boguciński M., Dobrowolski J., Wpływ lipcowej powodzi na zakres prac w obrębie VI korytarza kolejowego, [in:] Materiały Seminarium Międzynarodowego „VI Kreteński Korytarz w Polsce”, Warszawa, 13-14. 11.1997, Warszawa 1997.

Curt V., Un nouveau concept de soutenement: Le procede ter-voile, “Annales de 1' Institut Technique du Batiment et des Travaux Publices, 454 (1987).

Hanspac P., Linde G., Temporäre Brückunterbauten aus bewehrter Erde, “Bauplanung - Bautechnik”, 36 (1982)/2, .

Jarominiak A., Lekkie konstrukcje oporowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1989.

Jarominiak A., Wybrane zagadnienia budownictwa mostowego w Holandii, “Tech. Drog.”, (1986)/10.

Jarominiak A., Zastosowanie przyczółków quasi-skrzyniowych w kolejowych obiektach mostowych, “Drogi Kolejowe”, (1985)/9.

Kłosek K., Wykorzystanie geowebu do wzmocnienia słabonośnego podtorza na podrozjazdach betonowych, [in:] Materiały IX konferencji „Drogi kolejowe”, Kraków 1997.

Kulczykowski M., Leśniewska D., Podstawy projektowania konstrukcji z gruntu zbrojonego metodami kompozytowymi, Instytut Budownictwa Wodnego, Polska Akademia Nauk, Gdańsk 1995.

Long N. T., Badania gruntów zbrojonych. Wybrane zagadnienia geotechniki, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Ossolineum, Wrocław 1987.

Rola S., Geotekstylia w budownictwie drogowym, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1988.

Sawicki A., Leśniewska D., Grunt zbrojony - teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.

Surowiecki A., Zamiar Z., Specjalne konstrukcje inżynieryjne. Teoria i technologia, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2001.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.