The role of logistic operator sin the supply chains summary

Anna Wiśniewska

Abstract


Logistics services market is in the phase of growth and continuous transformations which, among others, has led to establishing specialized logistics operators. This article is about role and meaning of the logistics operators on the market of logistics services (third party logistics). As a providers of professional logistics services, having proper skills, fixed assets, labour force and technical equipment, 3PLgained acceptance of the customers, they became an integral part of supply chains and business plans.

Keywords


logistics operator; supply chain

Full Text:

PDF

References


Beier F. J., Rutkowski K., Logistyka, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1995.

Blaik P., Logistyka – koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.

Coyle J. J., Bardi E. J., Langley C. J. jr, Zarządzanie logistyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.

Dembińska-Cyran I., 4PL – nowa generacja operatora logistycznego, “Logistyka”, (2004)/4, pp. 45-49.

Dembińska-Cyran I., Jedliński M., Milewska B., Logistyka: wybrane zagadnienia do studiowania przedmiotu, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2001.

Dembińska-Cyran I., Strategie przedsiębiorstw spedycyjnych w aspekcie rozwoju rynku usług logistycznych w Polsce, rozprawa doktorska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1998.

Gołembska E., Szymczak M., Logistyka międzynarodowa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000.

Kempny D., Logistyczna obsługa klienta, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.

Kizyn M., Łańcuchy dostaw – formą obrotu towarowego w nowoczesnej gospodarce rynkowej (cz. 2), “Logistyka”, (2003)/5, pp. 23-24.

Krzyżaniak S., Outsourcing logistyczny – szansa wzrostu efektywności przedsiębiorstw, [in:] Usługi logistyczne na współczesnym rynku wymiany towarowej, IV polsko-niemiecka Konferencja logistyczna, Materiały konferencyjne, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 1999.

Lambert D. M., Cooper M. C., Pagh J. D., Supply chain management: implementation issues and research opportunities, “International Journal of Logistics Management”, 9 (1998)/2, pp. 1-19.

Maternowska M., Perspektywy rozwoju łańcucha dostawczego w przedsiębiorstwach transportowo-spedycyjnych, “Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa”, (2002)/5, pp. 52-58.

Mindur L., Mindur M., Społeczno-ekonomiczne aspekty tworzenia centrów logistycznych, “Logistyka”, (2002)/1, pp. 18-21.

Person M., James P., The Intelligent Supply Chain, Logistics Europe, February 2002.

Ciesielski M. (red.), Rynek usług logistycznych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005.

Fechner I., Szyszka G. (red.), Logistyka w Polsce RAPORT 2005, Biblioteka Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2006.

Schary P. B., Skjott-Larsen T., Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Szczepaniak T. (red.), Transport i spedycja w handlu zagranicznym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.

Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw: koncepcje, procedury, doświadczenia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.

Żbikowski C., Żbikowska E., Archutowska J., Atrakcyjność sektora usług transportowo-logistycznych w przewozach towarowych, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2000.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.