Sea cluster as form of integration subjects sea economy

Henryk Salmonowicz

Abstract


Article this concerns the search in sector of sea economy the new forms of co-operation. It underlines with sea economy it is the specific area of husbanding, characteristic proper features and the considerable area of risks and the uncertainty. The author represents cluster structures, as clauses of integration subjects industry - service the as well as sphere scientifically - investigative. Also sea cluster and Polish cluster conception were present in article . Conception of Zachodniopomorski Sea Cluster was present in the end of article.

Keywords


integration subjects; sea economy; sea cluster

Full Text:

PDF

References


Brodzicki T., Szulutka S., Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw, “Organizacja i Kierowanie“, (2002)/4, pp. 45-60.

Grzeszczyk T. A., Klaster przemysłowy w systemie zarządzania funduszami strukturalnymi, “Przegląd Organizacji“, (2005)/5, pp. 19-21.

Grzybowski M., Metodyka projektowania i organizowania klastrów przemysłowo-usługowych w polskich mikroregionach nadmorskich, Projekt badawczy na zlecenie MNII, Warszawa 2005.

Grzybowski M., Polski klaster morski w bałtyckim systemie transportowym, Instytut Morski, Gdańsk 2006.

Klimek H., Klastry jako narzędzia wspierania innowacyjności. [in:] Przedsiębiorstwo na rynku globalnym, Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.

Europe of the Sea. Maritime Clusters. Economy and Employment Europe of the Sea, Brussels 2006.

Narękiewicz P., Konkurencja i kooperacja na rynku usług portowych, TRANSLOG, Szczecin 2003.

Wijnolst N., Jenssen I. J., Sodal S., European Maritime Clusters. Kristiansand, Agder Maritiem Research Foundation, s. l. 2003.

Wosińska-Aksiuczyc A., Baron A., Przyczynek do budowy strategii zachodniopomorskiego klastra gospodarki morskiej, “Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing“, 15 (2008).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.