The Logistics of Polish Foreign Trade in the First Years of the Transformation (1989-1995)

Jerzy Kordas, Andrzej Kudłaszyk

Abstract


The article presents logistics of the Polish foreign trade in 1989-1995, especially in the eastern and western directions. The main aim of the article is presentation of the reorientation processes of the direction of the Polish foreign trade by 180 degrees; from the East to the West. It was an unusual logistic operation, crucial from the economical and political point of view for creating new connections between Poland and Western countries (European Union), instead of connections with USSR and soviet bloc (post-soviet). In the meantime a trade was built with Russia based on the partnership rules. Poland was organizing new structures and connections "on ruins" of the communist bloc, without participation of USSR (Russia). Poland's adaptation to the process of the trade liberalization in Europe and in the world also took place. It required creating of new international agreements, transport networks etc. The process made it possible to create in few years a logistic base for the strong "anchoring" of Poland in the West, for the first time on such a wide scale for centuries.

Keywords


logistics; foreign trade

Full Text:

PDF

References


Foks R., Polsko-niemiecka droga do współpracy i kooperacji w latach 1988-1991, [in:] Wybrane problemy z historii Polski i Niemiec XIX i XX wieku, red. Gelles R., Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1995.

Kawecka-Wyrzykowska E., Polska w drodze do Unii Europejskiej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999.

Koćwin L., Dekada przełomu. Stosunki polsko-niemieckie od czerwca 1989 do czerwca 1991. Dokumenty – materiały – komentarze, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1992.

Kundera J., Ostrowska E., Wymiana towarów i inwestycji między Polską a krajami Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998.

Łoś-Nowak T., Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej: wyzwania i zagrożenia fazy transformacji ustrojowej, [in:] Polityka w Polsce w latach 90. Wybrane problemy, red. Antoszewski A., Herbut R., Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998.

Madej Z., Strategia gospodarcza Polski wobec Rosji, [in:] Dynamika transformacji polskiej gospodarki, red. Belka M., Trzeciakowski W., Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1997.

Podraza A., Stosunki polityczne i gospodarcze Wspólnoty Europejskiej z państwami Europy Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1996.

Polska–RFN. Najważniejszy partner handlowy, “Tygodniowy Serwis Prasowy”, 24 (1998).

Raport z wykonania programu działań dostosowujących polską gospodarkę i system prawny do wymagań Układu Europejskiego oraz przyszłego członkostwa Polski w Unii Europejskiej w latach 1992-1996, UKIE, Warszawa 1997.

Roczniki statystyczne GUS, lata: 1988, 1992, 1993, 1994.

Szczepaniak M., Problemy transformacji wewnętrznej i integracji ekonomicznej państw Grupy Wyszehradzkiej, “Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu”, 232 (1995).

Walewska D., Deficyt w handlu ze wszystkimi, “Rzeczpospolita”, 21 VI 1995.

Wróbel A., Węzłowe problemy polskiej polityki zagranicznej. Materiał Departamentu Planowania i Analiz Ministerstwa Spraw Zagranicznych, [in:] Przegląd Rządowy nr 5, listopad 1991.

Współczesna gospodarka światowa, red. Kisiel-Łowczyc A. B., Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997.

Współpraca gospodarcza z ZSRR i krajami Europy Wschodniej. Materiał Ministerstwa Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, [in:] Przegląd rządowy nr 4, październik 1991.

Wysokińska Z., Witkowska J., Integracja europejska. Rozwój rynków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Łódź 2000.

Zarycki M., Polsko-rosyjska wymiana handlowa. Stan obecny i perspektywy rozwoju, “Biznes jest wszędzie”, (1995)/4.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.