Dilemmas of Management Psychology in Building a Social Group in Military Institutions

Paweł Wasilewski

Abstract


Technological progress on the battlefield and the evaluation of the tactics of soldiers' actions entail a change in the philosophy of human resource management in military institutions, and thus a reorientation in the preparation of commanders-leaders to perform this mission. The modern soldier represents a different level of psychophysical resources. The new, more precise and at the same time more complicated to use equipment forces a change in the concept of preparing a soldier to perform tasks. Directing the development of the contemporary battlefield forces the continuous expansion of the cognitive level, both in the general and specialist area. This new approach to soldier formation shifts the centre of gravity in leadership formation to the area of cognitive resource development. This changes the emphasis of training and education towards the theory of social communication underlying the creation of psychophysical resources and issues related to the contemporary psychology of management in the military environment.


Keywords


psychology, leadership, leadership, flow, social communication

Full Text:

PDF

References


Adler R. B., Proctor II R., Rosenfeld L., Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2011.

Antonowsky A., Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2005.

Aronson E., Wilson T. D., Akert R. M., Psychologia społeczna. Serce i umysł, Wydawnictwo Zysk i Spółka, Poznań 1997.

Billings A. S., Moos R., Work Stress and the Stress-Buffering Roles Of Work and Family Resources, “Journal of Occupational Behaviour” (1982)/3, pp. 215-232.

Bormann E., Small Group Communication Theory and Practice, Harper and Row, New York 1990.

Cronen V. E., Pearce W. B., Logical force in interpersonal communication: A new concept of „necessity” in social behaviour, “Communication” 6 (1981), pp. 5-67.

Csíkszentmihályi M., Przepływ. Psychologia optymalnego doświadczenia, Biblioteka Moderatora, Wydawnictwo Moderator, Taszów 2005.

Festinger L., A theory of cognitive dissonance, Stanford University Press, Stanford 1957.

Figley Ch., Nash W., Stres bojowy. Teorie badania profilaktyka i terapia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Försterling F., Atrybucje. Podstawowe teorie, badania i zastosowanie, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.

Frydrychowicz S., Komunikacja interpersonalna w zarządzaniu, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2009.

Goffman E., Instytucje totalne. O pacjentach szpitali psychiatrycznych i mieszkańcach innych instytucji totalnych, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2011.

Griffin E., Podstawy komunikacji społecznej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.

Grzesiuk L., Trzebnicka E., Jak ludzie porozumiewają się?, Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa 1978.

“Journal of Occupational Behaviour”, (1982)/3.

Keeney, B. P., Aesthetics of Change, Guilford Press, New York 1983.

Kępiński A., Rytm życia, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001.

Kępiński A., Lęk, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002.

Klimczuk A., Hipoteza Saphira-Whorfa - przegląd argumentów zwolenników i przeciwników, “Kultura-Społeczeństwo-Edukacja” 3 (2013)/1, pp. 165-182.

Lech A., Społeczne konstruowanie rzeczywistości obiektywnej, “Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie”, 65 (2013), pp. 183-195.

Leeds-Hurwitz W. (ed.), Social Approaches to Communication, Guilford, New York 1995.

Maciejczak M., Świat według ciała w fenomenologii percepcji M. Merleau-Ponty’ego, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2001.

Maxwell J. C., Bądź liderem 2.0, MT Biznes, Warszawa 2019.

Ostrowska K., Ryś M. (eds.), Wychowanie do życia w rodzinie. Książka dla nauczycieli, rodziców i wychowawców, Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, Warszawa 1999.

Richards I. A., The Philosophy of Rhetoric, Oxford Uniwersity Press, London 1936.

Roztowska T., Konflikt międzypokoleniowy w rodzinie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego., Łódź 2001.

Strelau J. (ed.), Psychologia. Podręcznik akademicki, vol. 2, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.

Tomaszewski T. (ed.), Psychologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1975.

Zimbardo P. G., Gerrig R. J., Psychologia i życie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.